Landstingets 40 miljoner borde räcka till att utreda även BRT

Alliansmajoriteten i Stockholms läns landsting har aviserat en förstudie om spårväg på stomlinje 4, med en prislapp på 4o mkr. Sveriges Bussföretag och BIL Sweden skrev idag ett gemensamt brev till Stockholms läns landsting med en uppmaning att samtidigt utreda ett bussystem. Vinsterna för skattebetalare, resenärer och boende längs linjen skulle kunna vara stora med ett bussalternativ. Läs brevet här

Scania

Scania