Vision Stockholmsbågen

Scania, Skanska och WSP lanserade under hösten en idé om ett bussystem som knyter ihop södra och norra Stockholmsområdet. Möjligheten ges i och med Förbifart Stockholm och Södertörnsleden. Klicka för att se filmen om Stockholmsbågen .

Scania-Exquicity