Utred även BRT i Stockholm!

När framtiden för stombusslinje 4 i Stockholm ska utredas har inte ett BRT-alternativ funnits med, utan uppdraget har bara gällt att titta på en spårvägslösning. En ny rapport från WSP, som har finansierats av BIL Sweden och Sveriges Bussföretag, visar att framkomligheten, medelhastigheten och turtätheten är de viktigaste faktorerna för att höja kapaciteten på linjen.

Med en BRT-lösning borde detta gå att åstadkomma snabbare och till betydligt lägre kostnad. Samma resonemang kan appliceras på samtliga stombusslinjer, som gradvis skulle kunna uppgraderas till BRT-standard för att ge stockholmarna en attraktiv och effektiv kollektivtrafik ovan mark.

Läs rapporten från WSP här.

MB