Guidelines för BRT i engelsk översättning

X2AB har i ett pressmeddelande meddelat att de slås ihop med Samtrafiken. Ett av de sista projekten under X2AB-flagg har varit att översätta sina Guidelines för BRT till engelska. Syftet med en översättning är att svenska aktörer ska kunna visa internationella gäster och kollegor på det arbete som nu pågår här. Här kan du läsa den engelska respektive svenska versionen:

– Guidelines for BRT (Eng)

– Guidelines för BRT (Sve)

broschyr