BRT-beslut i Aalborg

Byrådet i danska Aalborg tog i december beslut om att etablera en ny BRT-lösning. Satsningen innebär att bussarna kommer köra i egna körfält. Kommunen vill satsa på en BRT-lösning istället för tågtrafik, då en BRT-lösning förväntas få samma funktion som tågtrafiken men till en väsentligt lägre kostnad.

-Jeg er riktigt glad for, at det er lykkedes at samle byrådets partier bag denne nye indsats for at styrke den kollektive trafik. Jag håber meget, at staten vil medviket til at medfinansiere en sådan BRT-buslosning, säger borgmästare Thomas Kastrup-Larsen (s) i en kommentar i danska tidningen Busmagasinet nr 1-2016.

Se Movias informationsfilm om BRT-konceptet, med bilder från franska Metz.

guideline_2