Guidelines för region-BRT

Kollektivtrafikcentrum K2 i Lund har färdigställt sina nya guidelines för BRT i regionaltrafik. BRT-konceptet infördes och har tidigare främst funnits i stadstrafik. Att snabba upp regional pendling med buss genom att betrakta det som ett helt system är nytt och först ut är Skåne med sin satsning på regionala ”superbussar”.

linje60