Se världens meste BRT-föreläsare

Enrique Peñalosa är en av de kända föreläsarna på Ted Talks. Hans föreläsning ”Varför bussar är sinnebilden för en fungerande aktiv demokrati (Why buses represents democracy in action)” är en av de populära föreläsningarna på just Ted Talks. Du kan själv se och lyssna på när Enrique Peñalosa beskriver hur progressiv stadsutveckling och förmågan att skapa goda livsmiljöer för stadens invånare hänger ihop med en väl utbyggd kollektivtrafik. Han tar exempel på hur han som borgmästare i Colombias huvudstad Bogotá lett utvecklingen av BRT-nätverket TransMilenio som invigdes år 2000, se Why buses represent democracy in action.

Läs mer
ted.com

enrique penalosa4

Enrique Peñalosa var key note speaker vid den nordiska kollektivtrafikmässan Persontrafik 2014.