Rapport från Almedalen

Under Almedalsveckan 2018 arrangerade Sveriges Bussföretag och BIL Sweden tillsammans två seminarier som tog upp bussens perspektiv.

På måndagen den 2 juli ledde Ulo Maasing ett seminarium under rubriken Dålig framkomlighet fördyrar bussresan. Liksom titeln skvallrar om rörde seminariet främst ämnena framkomlighet i städerna och framtidens kollektivtrafik. Resan med kollektivtrafik ska inte bara vara smidig utan även prisvärd och effektiv. Idag subventioneras resan med kollektivtrafik, trots detta rapporteras alltfler förseningar i busstidtabellerna samtidigt som kostnaderna skenar. Torbjörn Eriksson, vd Urbanet AB, höll en dragning om just varför kostnaderna för kollektivtrafik rusat de senaste åren, samtidigt som kvaliteten inte förbättras i samma utsträckning. Torbjörn gav exempel på hur man med prisdifferentiering kan sprida ut resandet på hög- respektive lågtrafik och på så vis sänka kostnaderna.

Astrid Adelsköld, framkomlighetschef på Keolis och Jonas Eliasson, Trafikdirektör i Stockholms Stad gavs därefter utrymme att föredra leverantörernas respektive beställarnas utmaningar och visioner. Atrid talade om problematiken kring att köer försenar och fördyrar bussresan och således gör bussen till ett mindre attraktivt alternativ. Genom olika framkomlighetsåtgärder såsom bussfiler, förändrade linjedragningar och trafiksignaler som kommunicerar talade Astrid om hur man kan öka bussens attraktivitet. Jonas berättade om hur arbetet från Stockholms Stads sida pågår för att öka framkomligheten men också om svårigheter med upphandlingar och försenade entreprenader och  om fördelarna med attraktiv kollektivtrafik med buss – busskörfält, signalprioritering, rödmålad asfalt, indragna hållplatser, koordinerade gatuarbeten i rusningstrafik med mera för att få attraktiv kollektivtrafik.

Efter dessa gedigna framställningar från experterna intog politikerna Kristofer Tamsons trafiklandstingsråd Stockholms Stad (M) och Malin Fijen Pacsay, ledamot i Landstingsfullmäktige och ersättare i Trafiknämnden (MP) scenen. De gavs tid att dela med sig av sin vision samt reflektera över som just hade sagts på scenen om kostnadsökningar och förseningar. Malin och Kristofer enades om att de vill se fler satsningar på ökat utrymme för bussar samt att de inte är främmande för att närmare undersöka prisdifferentiering även om Malin ville framhålla att hon främst välkomnar billigare lågtrafik-resor för studenter och pensionärer. Därefter välkomnades samtliga medverkande upp på scenen för att diskutera varför bussarna inte kommer fram.

Onsdagens seminarium den 4 juli om ny teknik och nya bränslen under rubriken Hjulen på bussen snurrar runt- men vem kör? leddes av Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag. Med ny teknik kommer kollektivtrafiken att bli mer flexibel, men också billigare, säkrare och bättre. Samtidigt kan ny teknik så som platooning, assistanssystem och autonoma fordon även bidra till att minska problemet med chaufförsbrist.

Jonas Kempe, marknadschef Nobina, inledde med att tala om deras autonoma busslinje i Kista. Därefter intog Henrik Dahlsson, hållbarhetsansvarig på Scania och Anders Berger, director public affairs på Volvo, scenen för att tala om hur tillverkarna arbetar för att få fram bussar med lång räckvidd för en effektiv busstrafik. Med en effektiviserad laddning kan också dyra batterikostnaderna minska.

Slutligen följde en debatt mellan Kristofer Tamsons, trafiklandstingsråd Stockholms Stad (M) om Claes Thunblad ordf. kommunstyrelsen Järfälla (S) kring utmaningar inom kollektivtrafiken. I Nya stadsdelar bör det offentliga underlätta för samverkansprojekt då nya stadsdelar är utmärkta som demonstrationsarenor. Claes och Kristofer enades om att man måste bli bättre på att stötta kommersialisering av ny teknik. Även om diskussionen handlade om att man bör skynda långsamt för att inte acceptera teknik som inte är färdig för trafik var budskapet att man måste släppa på kontrollen. ”Se mot Holland!”, här möjliggörs tester med ny teknik tack vare en modernare lagstiftning där det är lättare att få tillstånd för att testa ny teknik.

8 reaktion på “Rapport från Almedalen

  1. Pingback: Free sample pack of viagra

  2. Pingback: otc cialis

  3. Pingback: cialis professional

  4. Pingback: cialis walmart

  5. Pingback: Overnight canadian viagra

  6. Pingback: Viagra 100mg england

  7. Pingback: cialis otc

  8. Pingback: generic cialis for sale

Kommentarer inaktiverade.