Frida Odbacke vann uppsatstävling om BRT

FridaOdbacke

Sveriges Bussföretag, K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och Svensk Kollektivtrafik delade ut pris för bästa studentuppsats på temat Kollektivtrafik på väg på Persontrafik.

Juryns motivering

För att ha tydliggjort vad BRT är i den svenska kontexten och därmed ökat förståelsen för BRT samt att ha utformat ett praktiskt och användarvänligt verktyg för planeraring av BRT-system som fungerar i Sverige. Verktyget hjälper till att skapa en konkret bild av det som många hittills haft en vag idé om. Arbetet är mycket välskrivet, håller god vetenskaplig höjd och är ingenjörsmässigt exemplariskt genomfört.

Helena Svensson, K2, Lars Annerberg Sveriges Bussföretag och Lars Sandberg Svensk Kollektivtrafik är med i juryn.