Regionalt superbuskoncept i Skåne

I 2014 års nationella infrastrukturplan tilldelades medel för att genomföra Regional Superbuskoncept i Skåne. Konceptet omfattar uppgradering av ett antal befintliga regionala expressbussar för att de ska fungera som ett fullgott alternativ till regionala järnvägar. Det regionala superbuskonceptet är ett försök att anpassa BRT-planeringsfilosofin, som tidigare huvudsakligen används för stadstrafik, till den regionala skalan och sammanhanget i den region som det tjänar.

Konceptet utvecklades av en konstellation av företrädare för olika offentliga organisationer i Skåneregionen och processen krävde samarbete för att hantera ett antal kritiska utmaningar. 2018 publicerade K2, nationellt centrum för kollektivtrafik, en vetenskaplig artikel i Science Direct med avstamp i den följeforskningsstudie som följt projektet sedan 2014. Syftet med studien är att undersöka hur samarbete fungerade i konceptets utvecklingsfas och identitetslektioner för att implementera konceptet på annat håll. Resultaten identifierar ett antal utmaningar som:

  • formella systemfunktioner som öronmärker pengar för specifika organisationsbudgetar
  • den slutna konceptutvecklingsprocessen för att nå enighet i konceptutvecklingsgruppen
  • bristen på bästa praxis erfarenheter
  • nå överens om problemdefinitioner.

Lektioner för framtida genomförande inkluderar: säkerställa en öppen och öppen process med deltagande av allmänheten, behovet av en förståelse för effekterna av olika aspekter av konceptet. Vikten av att arbeta med alla aspekter av konceptet och vara medveten om att nyckelelementen i konceptet syftar till att förbättra körtid och komfort kräver kontroversiella beslut rörande till exempel busshållplatsavlägsnande och okonventionella bussprioritetsåtgärder.

Läs den vetenskapliga artikeln om studien
Developing a regional superbus concept–Collaboration challenges