Uppdaterad: BRT växer i Danmark

Af Lasse Repsholt, sektorchef Dansk PersonTransport

Verden over bliver Bus Rapid Transit mere udbredt som svar på byernes udfordringer med trængsel og klimabelastning fra trafikken. Hvordan ser det ud i Danmark?

Tendenser: Øget behov for og potentiale med Bus Rapid Transit

Der er et stigende behov for og ønske om at få Bus Rapid Transit (BRT) indført som et element i den kollektive trafik i Danmark. Denne udvikling er drevet af tre overordnede tendenser:

  • Tendens 1: Urbaniseringen hvor danske bor og arbejdere tættere i og omkring de største danske byer med øget trængsel til følge.
  • Tendens 2: Klimadagsordenen der kræver, at der snart og hurtigt indføres mere hensigtsmæssige og energieffektive måder at transportere os på, end den individuelle biltrafik.
  • Tendens 3: Den teknologiske udvikling mod førerløse teknologier samt alternative drivmidler i køretøjerne; navnlig elektricitet.

Derudover bliver udgiftssiden i den samfundsøkonomiske situation stadig vigtigere. De offentlige organisationer (stat, region og/eller kommune) skal foretage investeringer i kollektive trafiksystemer (f.eks. bus, tog, metro, letbane) samt finansiere dele af den løbende drift, og der er stigende opmærksomhed omkring behovet for en passende prioritering af mål og midler i den kollektive trafik.

Derudover kræver klimadagsordenen løsninger, der hellere kan implementeres før end senere! Også på det område har BRT store fortrin sammenlignet med investeringer i infrastruktur til letbaner og eller metro, der kræver større anlægsinvesteringer og tager længere tid at føre ud i livet.

Läs hela artikeln