Författararkiv: admin

Segt för svenska superbussar

I Almedalen diskuterade företrädare för bussbranschen, fordonsindustrin och transportforskningen framtiden för superbussar eller Bus Rapid Transit System, BRT, i Sverige. Jämfört med många andra länder, såväl i Europa som på andra kontinenter, ligger Sverige långt efter. Men med stöd av de nya stadsmiljöavtalen kan det blir ändring.
Läs mer

BRT-beslut i Aalborg

Byrådet i danska Aalborg tog i december beslut om att etablera en ny BRT-lösning. Satsningen innebär att bussarna kommer köra i egna körfält. Kommunen vill satsa på en BRT-lösning istället för tågtrafik, då en BRT-lösning förväntas få samma funktion som tågtrafiken men till en väsentligt lägre kostnad.

-Jeg er riktigt glad for, at det er lykkedes at samle byrådets partier bag denne nye indsats for at styrke den kollektive trafik. Jag håber meget, at staten vil medviket til at medfinansiere en sådan BRT-buslosning, säger borgmästare Thomas Kastrup-Larsen (s) i en kommentar i danska tidningen Busmagasinet nr 1-2016.

Se Movias informationsfilm om BRT-konceptet, med bilder från franska Metz.

guideline_2

Satsningar på BRT genom Stadsmiljöavtal

Trafikverket har nu presenterat vilka satsningar som får del av de 540 miljoner som regeringen har fördelat till så kallade Stadsmiljöavtal för åtgärder som främjar hållbart resande i tätorter. Satsningen ska också möjliggöra att fler bostäder ska kunna byggas tack vare de investeringar i kollektivtrafik som kan ske. Karlstad får del av pengarna för att förverkliga sitt BRT-system ”Karlstadsstråket” och som motprestation skapas bland annat Sundsta torg med bostäder, arbetsplatser och service. Se vilka städer som får del av Stadsmiljösatsningen på Trafikverkets hemsida.

guideline_2

Ny rapport om BRT i Stockholmsregionen!

Transportforskaren Per Kågeson (tidigare Centre for Transport studies, KTH) har analyserat förutsättningarna för Bus Rapid Transit i Stockholmsområdet och kommit fram till förslag på tre nya linjer som han kallar: Södra Tvärbanan, Barkarbylinjen och Stockholmsbågen. För totalt cirka 3,5-4 miljarder kronor skulle ge 55 kilometer bussbana, många miljoner resor per år och stora restidsvinster i regionen. Linjerna, varav två skulle trafikera Förbifart Stockholm, skulle knyta ihop söderort med norr- och västerort med snabb och bekväm kollektivtrafik. Klicka för att läsa fulltextrapporten BRT i Stockholmsregionen och den sammanfattande broschyren BRT i Stockholm . 

älvsjö

Landstingets 40 miljoner borde räcka till att utreda även BRT

Alliansmajoriteten i Stockholms läns landsting har aviserat en förstudie om spårväg på stomlinje 4, med en prislapp på 4o mkr. Sveriges Bussföretag och BIL Sweden skrev idag ett gemensamt brev till Stockholms läns landsting med en uppmaning att samtidigt utreda ett bussystem. Vinsterna för skattebetalare, resenärer och boende längs linjen skulle kunna vara stora med ett bussalternativ. Läs brevet här

Scania

Scania