Författararkiv: Bilsweden

Save the date – Upplev ett av Europas mest avancerade BRT-system

Den 4–6 maj 2020 arrangerar Sveriges Bussföretag en studieresa i samarbete med Transdev till den franska staden Nantes. Nantes är känd för att ha tidigt insett värde i att koppla ihop attraktiv kollektivtrafik med levande stadsmiljöer och hållbar stadsplanering. Som ett led i det arbetet bestämde sig staden år 2006 för att utveckla ett av Frankrikes första BRT-system kallad för Busway.

År 2018 investerade Nantes i 22 nya elektriska ledbussar, e-Busway, och nu utvärderar staden möjligheten att förlänga och utveckla BRT-linjen ytterligare. Vi vill erbjuda dig möjlighet att följa med till Nantes för att uppleva ett av Europas mest avancerade BRT-system.

Resan kommer att ha två huvudteman. Det första handlar om operationen och driften av BRT-systemet, inklusive de nya elbussarna med den supersnabba laddare man använder i Nantes. Det andra temat fokuserar på hur man bygger infrastruktur och val av trafikslag. Under studieresan kommer deltagarna att träffa de ledande aktörerna inom utvecklingen av Nantes BRT-system Busway och testa kollektivtrafikutbudet i staden. En blandning av möten, nätverksmöjligheter och fältstudier. Ett detaljerat program kommer senare.

Mer fakta om Nantes BRT-system Busway

 • BRT-linjen har 15 stationer och är sju kilometer lång
 • Medelhastigheten är 23 kilometer i timmen
 • 42 000 resor sker per dag
 • I anslutning till BRT-linjen finns sex parkeringar och 1 280 parkeringsplatser
 • 92,5 procent av kunderna är nöjda

Datum
4 maj: Avresa från Arlanda tidigt på morgonen. 6 maj: Ankomst till Arlanda på kvällen.

Pris
Resan kostar 11 000 kronor exklusive moms. I priset ingår flyg, ett enkelrum med frukost, middagar den 4 och 5 maj samt luncher 5 och 6 maj.

Anmälan
Mejla till lars.annerberg@transportforetagen.se eller ring +46 8 762 71 57. OBS! Vi förbehåller oss rätten att ställa in resan vid för få deltagare och meddelar det senast en månad innan avresan.

Ladda ned inbjudan som PDF
Save the date – Upplev ett av Europas mest avancerade BRT-system 

BRT i Barkaby

Hur går man från flygfält till en smart, attraktiv och hållbar stad med 40 000 nöjda invånare, som ser det som en självklarhet att välja världens modernaste kollektivtrafik när de ska ta sig någonstans? I Barkarbystaden norr om Stockholm har Nobina, SL och Järfälla kommun arbetat enligt en modell som döpts till Barkarbymodellen.

Den innebär ett tätt samarbete där alla tidigt och kontinuerligt har kunnat bidra med sina kunskaper om resenärernas behov, trafiklösningar, teknik och infrastruktur. I arbetet siktar man på att lansera Stockholmsområdets första BRT-lösning.

Se filmen om Barkarbystaden

Mer elektrisk BRT från Keolis

Keolis har startat BRT-trafik med fullelektriska ledbussar i franska Bayonne. Fler linjer kommer.
Foto: Keolis. Artikeln publicerades av ULO på bussmagasinet.se den 10 september 2019.

Den internationella buss- och tågoperatören Keolis har lanserat en ny, helt elektrisk BRT-linje mellan städerna Biarritz och Bayonne i franska Baskien. Den tolv kilometer långa linjen har 30 stationer och trafikeras med tio fullelektriska ledbussar från Irizar. Restiden mellan de båda städerna är 30 minuter med BRT-linjen. Bussarna laddas på cirka fem minuter vid ändhållplatserna samt på tre – fyra timmar nattetid i depå.

En andra, fullelektrisk BRT-linje ska etableras mellan Bayonne och staden Tarnos nästa år. Satsningen på eldrivna BRT-linjer är en del av en större översyn av linjenätet i regionen som myndigheterna och Keolis räknar med ska ge en resandeökning på 25 procent fram till år 2023.

Senare i år ska en BRT-linje med bränslecellsbussar startas av Keolis i den franska staden Pau. En av de vätgasdrivna ledbussar som ska trafikera linjen visas av tillverkaren Van Hool på Busworld i Bryssel i oktober.

Sedan tidigare trafikerar Keolis en eldriven BRT-linje i Amiens, Frankrike.

Även i Sverige kör Keolis elbussar i stadstrafiken i Karlstad.

Första elektriska BRT-linjen i Frankrike

Sedan den 11 maj kör Keolis 43 elektriska bussar på tre av de fyra nya BRT-linjerna i franska Amiens. De fyra nya linjerna, som fått namnet Nemo, är ryggraden för stadens kollektivtrafik. BRT-satsningen förväntas utgöra mer än 70 procent av den totala trafiken i Amiens samt ge en ökning med 28 procent av passagerarantalet under de närmaste fem åren.

Som ett led i arbetet med att införa nya tjänster som syftar till att skapa en mer hållbar kollektivtrafik har Keolis just lanserat Frankrikes första elektriska BRT-system i Amiens. De 43 elektriska bussarna utgör en del av den flotta på 136 fordon som sedan den 11 maj drivs av Keolis på uppdrag av den lokala transportmyndigheten Amiens Métropole. Bussarna rullar på tre sträckor och trafikerar några av Amiens viktigaste knutpunkter, inklusive stadens centrum, fritidsanläggningar, universitetets sjukhuskomplex och campus samt tågstationer och bostadsområden.

Bussarna, som rymmer upp till 151 passagerare, tillverkas av spanska Irizar. De nya, miljövänliga, tysta och kostnadseffektiva fordonen innebär minskade utsläpp, minskat buller och vibrationer. Förutom förbättrad resenärsupplevelse kommer detta innebära förbättrad livskvaliteten för alla boende i Amiens.

Stundande förändringar
För att uppmuntra invånare från stadsområdet och kringliggande städer och byar att använda den nya mobilitetstjänsten var det gratis att åka med hela nätverkets linjer mellan 11 maj och 16 juni. Med start den 22 juni kommer hela nätverkets linjer att vara gratis på lördagar.

Som en ytterligare förbättring av det nya nätverket kommer ett nytt biljettsystem att införas för att göra resandet lättare, dessutom lanseras ett nytt inkluderande avgiftssystem baserat på resenärernas inkomster.

Keolis har bedrivit kollektivtrafik i Amiens sedan 2012. I slutet av 2017 förnyades kontraktet fram till slutet av april 2024. Keolis får därmed fortsatt förtroende för att tillhandahålla kollektivtrafik för ortens 180 000 boende. Med införandet av BRT-linjen och omstruktureringen av det befintliga bussnätet räknar Keolis och Amiens Métropole med ett ökat passagerarantal på 28 % mellan nu och slutet av kontraktet 2024.

I och med sin roll som leverantör stöder Keolis Amiens Métropole i stadens extremt ambitiösa övergångsmål till en mer hållbar stad. Lanseringen är en viktig milstolpe i Keolis strategi för en hållbar kollektivtrafik. Målet är att fortsatt växa inom hållbara transporter internationellt och att bli den största operatören av elektriska fordon i Frankrike under 2019.

Lär dig mer om Bus Rapid Transit, BRT

K2 erbjuder en tvådagarskurs i Malmö med några av Sveriges främsta BRT-experter som föreläsare. Bus Rapid Transit, BRT, är högeffektiv kollektivtrafik på väg som i Europa har kommit att användas även i de något mindre städerna.

I kursen lär du dig om BRTs historia, vad som utgör ett BRT-system, vad som krävs i den fysiska miljön och hur systemet kan implementeras. Kom och inspireras av goda exempel på BRT-lösningar, lär dig om svenska guidelines för BRT och delta i övningen där vi tittar på hur man kan utforma en linje. Kursen ges av K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i samarbete med Trivector Traffic.

Praktisk information
Plats: I Lund eller Malmö
Tid: 18-19 september
Anmälan: Sista dag för anmälan 18 augusti 2019

Kontakt
Frågor om innehåll och genomförande: Helena Svensson, K2, helena.svensson@tft.lth.se
Frågor om anmälan: Jessica Hansson, 046-222 7327 eller till jessica.hansson@education.lu.se

Läs mer
Ta del av programmet 
Kursbroschyr
Anmälan

Nya satsningar i Bogotas berömda BRT-system

Nyheten att Volvo levererar hela 700 stadsbussar till Colombia är glädjande men inte överraskande. Volvo anses marknadsledande i Latinamerika och redan nu är den största flottan av elektrifierande bussar i Sydamerika Volvobussar. Bogotas BRT-system Transmileno kommer att uppgraderas med 1441 bussar varav 700 levereras från Volvo från och med 19 mars.

Volvo är nummer ett inom transportsegmentet BRT. Volvos BRT-bussar finns i över 200 städer, i 43 länder på sex kontinenter. Totalt rullar över 5000 BRT- bussar från Volvo!

När Volvo vann upphandlingen hos operatörerna Fanalaca/ Transdev och Somos K innebar det ordrar vilka är de största Volvo tagit emot i Sydamerika på tio år. De 298 stycken ledbussar respektive 402 dubbelledbussar som levereras från och med mars 2019 sitter på chassier av modellen Volvo B340M erbjuder tack vare högre krav på 12-litersmotorerna en renare kollektivtrafik.  De nya bussarna möter de strängare utsläppskraven Euro V. I samband med bytet till Euro V bussar utökar den colombianska huvudstaden också kapaciteten i BRT-systemet med omkring 30 % då fler dubbelledade bussar köpts in. Förnyelsen av fordonsflottan bidrar till att förbättra stadens luftkvalitet. ”Vår lösning med högkapacitetsbussar Euro V som försetts med partikelfilter innebär en minskning vad gäller lokala utsläpp med hela 96 % jämfört med dagens Euro II bussar”, säger Håkan Agnevall. 160 respektive 250 passagerare tar ledbussarna respektive dubbelledbussarna vilket erbjuder ett billigt sätt för operatörerna att leverera effektiv och säker mobilitet med låga utsläpp till Bogotaområdet.

Det finns olika nivåer av BRT, men var innebär BRT egentligen?

 • Går snabbt att anlägga- i snitt tar det två år att anlägga en BRT-linje jämfört med fem eller tio år för spårvägstrafik eller tunnelbana.
 • Billigare- spårvägstrafik är i snitt fyra gånger dyrare att anlägga och tunnelbana hela 20 gånger dyrare att anlägga.
 • Särskilda busskörfält gör att BRT-bussen kommer fram snabbare och punktligare
 • Färre olyckor- separata körfält och lättare påstigning gör att olyckor kan minimeras
 • Bussar med hög kapacitet- de största bussarna har plats för nästan 300 passagerare vilket är att jämföra med en Boeing 767
 • Ingen nivåskillnad vid insteg gör att alla kan resa
 • Passagerarinformation online gör att alla resande får samma reseinformation samtidigt
 • Förbetalda biljetter är ofta ett sätt att skapa effektivitet vid påstigningen

Regionalt superbuskoncept i Skåne

I 2014 års nationella infrastrukturplan tilldelades medel för att genomföra Regional Superbuskoncept i Skåne. Konceptet omfattar uppgradering av ett antal befintliga regionala expressbussar för att de ska fungera som ett fullgott alternativ till regionala järnvägar. Det regionala superbuskonceptet är ett försök att anpassa BRT-planeringsfilosofin, som tidigare huvudsakligen används för stadstrafik, till den regionala skalan och sammanhanget i den region som det tjänar.

Konceptet utvecklades av en konstellation av företrädare för olika offentliga organisationer i Skåneregionen och processen krävde samarbete för att hantera ett antal kritiska utmaningar. 2018 publicerade K2, nationellt centrum för kollektivtrafik, en vetenskaplig artikel i Science Direct med avstamp i den följeforskningsstudie som följt projektet sedan 2014. Syftet med studien är att undersöka hur samarbete fungerade i konceptets utvecklingsfas och identitetslektioner för att implementera konceptet på annat håll. Resultaten identifierar ett antal utmaningar som:

 • formella systemfunktioner som öronmärker pengar för specifika organisationsbudgetar
 • den slutna konceptutvecklingsprocessen för att nå enighet i konceptutvecklingsgruppen
 • bristen på bästa praxis erfarenheter
 • nå överens om problemdefinitioner.

Lektioner för framtida genomförande inkluderar: säkerställa en öppen och öppen process med deltagande av allmänheten, behovet av en förståelse för effekterna av olika aspekter av konceptet. Vikten av att arbeta med alla aspekter av konceptet och vara medveten om att nyckelelementen i konceptet syftar till att förbättra körtid och komfort kräver kontroversiella beslut rörande till exempel busshållplatsavlägsnande och okonventionella bussprioritetsåtgärder.

Läs den vetenskapliga artikeln om studien
Developing a regional superbus concept–Collaboration challenges

Danskt pris till uppsats om attraktiv kollektivtrafik och BRT

RA’s Støttefonds forskningspris för kollektiv busstrafik delades för första gången ut tisdagen den 9 oktober 2018 i Korsør, Danmark. Priset gick till Postdoc Jesper Bláfoss Ingvardson för hans doktorsavhandling Attraktiva kollektivtrafiksystem i en storstadsområde, DTU, december 2017.

– Juryn anser att Jesper B. Ingvardson har gjort ett arbete på hög akademisk nivå och med stor betydelse för de möjligheter och utmaningar som kollektivtrafiken står inför, sa Lasse Repsholt, branschchef på Danske Busvognmænd, vid prisutdelningen. Han fortsatte:
– Juryn noterar också att arbetet redan har fått ett brett och internationellt erkännande inom professionella kretsar. Avhandlingen har som ett generellt mål att öka kunskapen och en bättre förståelse för de faktorer som bidrar till att göra kollektivtrafik attraktiv, men kommittén lägger särskild vikt vid på Jespers arbete i att i två artiklar analysera effekterna av att genomföra Bus Rapid Transit, BRT.

Priset som Jesper B. Ingvardson fick var en check på 20 000 danska kronor.

Efter prisutdelningen presenterade Jesper B. Ingvardson utvalda resultat för en mycket intresserad publik på transportekonomiska föreningens konferens om kollektivtrafik i Korsør, Danmark.

Karlstadstråket – en ny helelektrisk snabbusslinje

När Karlstad växer prioriterar kommunen kollektivtrafik. Den 8 december invigdes en helt ny BRT-inspirerad snabblinje med eldrivna bussar. Linjen går mellan Rud och Karlstad centrum och Keolis kör bussarna.

Med de tysta och miljövänliga elledbussarna har Karlstadsborna fått ett nytt smidigt och tyst sätt att resa i sin växande stad. Den nya snabbusslinjen togs i drift i början av december och är inspirerad av BRT, Bus Rapid Transit. Karlstadsbuss och Keolis blir först i landet med den här typen av BRT-buss.

Från Keolis sida har förberedelserna inför driftstart varit minutiösa och omfattat bland annat tekniska installationer och utbildning. För att kunna ladda de nya elbussarna har bland annat en ny servisledning dragits fram till depån och på depån har nya laddstationer byggts.

Unik buss
Karlstadsbuss blir även först i Sverige med en serieproducerad ledbuss som drivs med el. Karlstad har köpt fyra bussar från VDL, de är helt elektrifierade och kan ta 140 resenärer.

– Det har varit en lång process och ett stort arbete med kravspecifikation, design och utformning av de nya bussarna. Vi känner oss mycket nöjda med resultatet, säger Mathias Lindgren affärsutvecklingsansvarig på Karlstadsbuss.

Även inom Keolis ser man fram emot den nya satsningen på en snabbusslinje i Karlstad.

– I Karlstad har vi redan Sveriges nöjdaste resenärer och genom den här satsningen kan Keolis fortsatt ligga i framkant i branschen och aktivt driva utvecklingen framåt, säger Stefan Gustavsson, affärsområdeschef hos Keolis.

Fakta om bussen

 • Tillverkare: Nederländska VDL, med fabrik i Belgien.
 • Modell: Citea SLFA-E i BRT-utförande, helt eldriven elledbuss.
 • Längd: 18 meter.
 • Antal platser: Rymmer 140 resenärer varav 40 sittplatser. Utrymmet är anpassat för att klara stora resenärsflöden.
 • Räckvidd: Går cirka 5 mil på en laddning. 5 minuters laddning krävs vid laddstationen för varje kört varv på linjen.

Foto ovan: Keolis