Författararkiv: BRT

Regeringssatsning ger nya superbussar

Regeringens stadsmiljöavtal ger flera positiva satsningar på BRT, populärt kallade superbussar, runt om i Sverige. Ett konkret exempel som beviljats stöd är Helsingborgsexpressen.

Bussatsningen i Helsingborg innebär i korthet: Utveckling av linje 1 i Helsingborg, 12 km (Dalhem – centrum – Råå), 20– 21 stationer, byggstart 2016, trafikstart 2019. Delarna utanför centrum finansieras genom stadsmiljöavtalen (198 Mkr) Delen genom centrum samfinansieras mellan Helsingborgs stad och RTI-medel.

Grunden är ett avtal mellan Helsingborgs stad och Skånetrafiken om genomförande och standard, standarder som vilar på de i kollektivtrafikbranschen framtagna nationella BRT Guidelines. Kontakter för projektet är: John Hultén, K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och Torgny Johansson, Helsingborgs stad.

 Läs mer på Helsingborgs stads hemsida.

DSC_3243

Planera för BRT på Tvärförbindelse Södertörn!

En studie om BRT på Tvärförbindelse Södertörn presenterades idag på seminariet ”Stockholmsbågen” som arrangerades av WSP, Skanska och Scania i samarbete. En ny tvärförbindelse för kollektivtrafiken har studerats i över 20 år med syfte att binda samman tre av länets regionala stadskärnor: Skärholmen, Flemingsberg och Haninge.

Den nya vägen ska knyta samman Nynäsvägen och Förbifart Stockholm, vilket betyder att trafiken även kan fortsätta norrut, med radikalt förkortade restider till bland annat Barkarby, såsom ”Stockholmsbågen” visar. Trafikverket och Trafikförvaltningen har i sina studier skissat på tre olika lösningar för en stombusslinje mellan Flemingsberg och Haninge. Frågan är om stombussar räcker på sikt? Förslagen är nu ute på samråd.

– Bussens framkomlighet behöver prioriteras för att öka effektiviteten inom kollektivtrafiken. Ofta hamnar man i svåra beslut när vägar och gator måste byggas om. Tvärförbindelse Södertörn är ett bra exempel på när man redan i planen bör tänka in ett fullskaligt BRT-system, säger Anna Grönlund, branschchef och vVd på Sveriges Bussföretag.

– För att få en hög andel kollektivresande där Stockholm växer är det viktigt att vi inte fastnar i dagens siffror, utan ser till potentialen framöver. Fullskalig BRT på Tvärförbindelse Södertörn är en viktig del av vårt koncept Stockholmsbågen, som kommer ge folk långsiktig möjlighet att bo och jobba i hela regionen utan att behöva bilpendla, säger Fredrik Bergström, affärsområdeschef på WSP Analys & Strategi.

– För lika mycket pengar som Spårväg syd beräknas kosta kan man få ett BRT-system som knyter samman flera av Stockholms regionala centra via Södertörnsleden och Förbifart Stockholm. Det är faktiskt regionens stora chans att få fler som vill åka kollektivt på tvären, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Läs rapporten Möjligheter med BRT på Södertörnsleden. En ny rapport som utarbetats på uppdrag av BIL Sweden och Sveriges Bussföretag.

Läs även Buss, BRT och spårväg , en WSP-rapport om kostnader för olika trafikslag från 2011.

För vidare information, kontakta
Anna Grönlund, branschchef och vVD på Sveriges Bussföretag
anna.gronlund@transportforetagen.se 070-612 71 74

Bertil Moldén, VD på BilSweden
bertil.molden@bilsweden.se 070-638 65 31

Ny bok från BRT Centre of Excellence

En mångfald aspekter av implementering, stadsutvecklingsfrågor och bussystemens kvaliteter avhandlas i en ny bok från BRT Centre of Excellence. Boken heter ”Restructuring Public Transport through Bus Rapid Transit” och finns att köpa via Chicago University Press (US) eller Policy Press (UK).

Ett reportage om boken finns också på bloggen The City Fix som produceras av  WRI (World Resource Institute).

Restruct PT thr BRT

Guidelines för BRT i engelsk översättning

X2AB har i ett pressmeddelande meddelat att de slås ihop med Samtrafiken. Ett av de sista projekten under X2AB-flagg har varit att översätta sina Guidelines för BRT till engelska. Syftet med en översättning är att svenska aktörer ska kunna visa internationella gäster och kollegor på det arbete som nu pågår här. Här kan du läsa den engelska respektive svenska versionen:

– Guidelines for BRT (Eng)

– Guidelines för BRT (Sve)

broschyr

Nya Guidelines för BRT i Sverige

200px_GuidelinesKollektivtrafikbranschens samverkansbolag X2AB har under ett drygt års tid arbetat med riktlinjer för hur BRT-lösningar i Sverige bör se ut. Rekommendationerna är framtagna genom ett brett projekt som har involverat trafikföretag, trafikkonsulter, fordonsindustri, universitet och ansvariga myndigheter. Projektledare har varit Stenerik Ringqvist, RTM konsult, som har lång svensk och internationell erfarenhet från olika befattningar på kollektivtrafikområdet.

Guidelines i broschyrformat!

Läs hela rapporten här!

 

Utred även BRT i Stockholm!

När framtiden för stombusslinje 4 i Stockholm ska utredas har inte ett BRT-alternativ funnits med, utan uppdraget har bara gällt att titta på en spårvägslösning. En ny rapport från WSP, som har finansierats av BIL Sweden och Sveriges Bussföretag, visar att framkomligheten, medelhastigheten och turtätheten är de viktigaste faktorerna för att höja kapaciteten på linjen.

Med en BRT-lösning borde detta gå att åstadkomma snabbare och till betydligt lägre kostnad. Samma resonemang kan appliceras på samtliga stombusslinjer, som gradvis skulle kunna uppgraderas till BRT-standard för att ge stockholmarna en attraktiv och effektiv kollektivtrafik ovan mark.

Läs rapporten från WSP här.

MB