BRT i Sverige

Malmö

Sveriges första BRT-linje, MalmöExpressen, utvecklades i samarbete med Malmö stad och trafikbolaget Nobina. Trafiken med dubbelledade, 24 meter långa fossilfria bussar mellan Rosengård och Västra Hamnen i Malmö är en populär linje som transporterar 21 500 resenärer igenomsnitt en normal vardag.

MalmöExpressen kör till största delen i egna körfält med trafikljusprioritering och nya, långa hållplatslägen som innebär bättre framkomlighet och färre störningar längs vägen. Det är också Malmös enda linje som har påstigning genom alla dörrar, vilket gör hållplatsuppehåll och restider kortare.

Helsingborg

Från Råå till Dalhem sträcker sig Helsingborgsexpressen- Helsingborgs nya BRT-linje. Bussarna som trafikerar sträckan körs till 100 procent på el. Inredningen präglas av nytänkande med ståbord med hållare till kaffekoppen, hyllor för väskor, samtalssoffa och extra tydligt markerade säten för den som har svårt att ta sig fram.

En viktig skillnad mellan en vanlig stadsbuss och HelsingborgsExpressens bussar är att de senare drivs av elektricitet och kan ladda med hjälp av laddningsanordningar på ändhållplatserna. De är dessutom utformade för på- och avstigning i samtliga dörrar vid de stationsliknande hållplatserna.

HelsingborgsExpressen blev färdig 2019 och finansieras genom stadsmiljöavtal där den statliga medfinansieringen bedömdes uppgå till 50 procent av kostnaderna. Resterande delar av ombyggnationerna bekostades av Helsingborgs stad. Kostnaden för HelsingborgsExpressen exklusive det avskilda projektet Drottninggatan- Järnvägsgatan och kostnaden för själva bussarna beräknas uppgå till 196 miljoner kronor.

Karlstad

Karlstadsstråket är den första BRT-linjen i Sverige med helt elektrifierade ledbussar, även om man i Karlstad har valt att kalla det för en snabbusslinje. Premiären, 2018, för Karlstadsstråket innebär också att en för Sverige helt ny busstyp hade nordisk premiär – batteridrivna ledbussar med en särskild design som ska visa att det handlar om något mer än vanlig busstrafik. Bussarna på Karlstadsstråket är 18,75 meter långa batteridrivna ledbussar.
Hållplatserna är utformade utifrån ett resenärsperspektiv. Målet är att de ska vara så attraktiva så att nya bussresenärer väljer att åka med, både ur ett miljöperspektiv och ur ett säkerhetsperspektiv med trygga vägar till hållplatserna. Exempelvis har man arbetat med nya väderskydd och lagt ner mycket arbete med stråken till och från hållplatserna. Ambitionen är att det nya linjesystemet ska bli Karlstads egen tunnelbana. Idag fångas ungefär tre fjärdedelar av resorna i Karlstad in i dessa stråk.

Örebro

Örebro kommun förbereder tillsammans med Region Örebro län ett modernt och effektivt BRT-system. Beslut om genomförande för etapp 1 har tagits av politikerna i Örebro kommun och Region Örebro län. Under 2021 påbörjas byggnationen av den första delsträckan. Kostnaden för etapp 1 beräknas bli 185–250 miljoner kronor. Projektet finansieras till hälften av Örebro kommun och till hälften genom statliga medel, via Region Örebro läns länstransportplan.
De nya bussarna ska också vara lättare att stiga i och ur samtidigt som biljettkontrollerna ska gå snabbare än idag. Första sträckan (etapp 1) kommer att gå mellan Brickebacken och Tegnérlunden.

Läs även rapporten Bus Rapid Transit– ett kollektivt färdsätt med framtid här