Kategoriarkiv: Dokumentation

Regionalt superbuskoncept i Skåne

I 2014 års nationella infrastrukturplan tilldelades medel för att genomföra Regional Superbuskoncept i Skåne. Konceptet omfattar uppgradering av ett antal befintliga regionala expressbussar för att de ska fungera som ett fullgott alternativ till regionala järnvägar. Det regionala superbuskonceptet är ett försök att anpassa BRT-planeringsfilosofin, som tidigare huvudsakligen används för stadstrafik, till den regionala skalan och sammanhanget i den region som det tjänar.

Konceptet utvecklades av en konstellation av företrädare för olika offentliga organisationer i Skåneregionen och processen krävde samarbete för att hantera ett antal kritiska utmaningar. 2018 publicerade K2, nationellt centrum för kollektivtrafik, en vetenskaplig artikel i Science Direct med avstamp i den följeforskningsstudie som följt projektet sedan 2014. Syftet med studien är att undersöka hur samarbete fungerade i konceptets utvecklingsfas och identitetslektioner för att implementera konceptet på annat håll. Resultaten identifierar ett antal utmaningar som:

  • formella systemfunktioner som öronmärker pengar för specifika organisationsbudgetar
  • den slutna konceptutvecklingsprocessen för att nå enighet i konceptutvecklingsgruppen
  • bristen på bästa praxis erfarenheter
  • nå överens om problemdefinitioner.

Lektioner för framtida genomförande inkluderar: säkerställa en öppen och öppen process med deltagande av allmänheten, behovet av en förståelse för effekterna av olika aspekter av konceptet. Vikten av att arbeta med alla aspekter av konceptet och vara medveten om att nyckelelementen i konceptet syftar till att förbättra körtid och komfort kräver kontroversiella beslut rörande till exempel busshållplatsavlägsnande och okonventionella bussprioritetsåtgärder.

Läs den vetenskapliga artikeln om studien
Developing a regional superbus concept–Collaboration challenges

Segt för svenska superbussar

I Almedalen diskuterade företrädare för bussbranschen, fordonsindustrin och transportforskningen framtiden för superbussar eller Bus Rapid Transit System, BRT, i Sverige. Jämfört med många andra länder, såväl i Europa som på andra kontinenter, ligger Sverige långt efter. Men med stöd av de nya stadsmiljöavtalen kan det blir ändring.
Läs mer

Ny tidning och mycket buss i Almedalen

En ny tidning om elbussar har kommit!
Läs om det senaste i Hamburg, Nantes, Umeå, Eskilstuna med mera.

ebuss

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket buss i Almedalen!
En av alla aktiviteter under Almedalsveckan är ett seminarium om BRT den 4 juli klockan 14.00. Seminariet heter ”Bus Rapid Transit, ett verktyg för stadsutveckling” och medverkar gör bland andra Håkan Agnevall, vd för Volvo Bussar, Teres Lindberg (S), riksdagen och Lennart Andersson, regionchef Trafikverket Syd. Läs mer på Almedalsveckans hemsida.

Se mer om Almedalsveckan hos Transportföretagen och BIL Sweden

Planera för BRT på Tvärförbindelse Södertörn!

En studie om BRT på Tvärförbindelse Södertörn presenterades idag på seminariet ”Stockholmsbågen” som arrangerades av WSP, Skanska och Scania i samarbete. En ny tvärförbindelse för kollektivtrafiken har studerats i över 20 år med syfte att binda samman tre av länets regionala stadskärnor: Skärholmen, Flemingsberg och Haninge.

Den nya vägen ska knyta samman Nynäsvägen och Förbifart Stockholm, vilket betyder att trafiken även kan fortsätta norrut, med radikalt förkortade restider till bland annat Barkarby, såsom ”Stockholmsbågen” visar. Trafikverket och Trafikförvaltningen har i sina studier skissat på tre olika lösningar för en stombusslinje mellan Flemingsberg och Haninge. Frågan är om stombussar räcker på sikt? Förslagen är nu ute på samråd.

– Bussens framkomlighet behöver prioriteras för att öka effektiviteten inom kollektivtrafiken. Ofta hamnar man i svåra beslut när vägar och gator måste byggas om. Tvärförbindelse Södertörn är ett bra exempel på när man redan i planen bör tänka in ett fullskaligt BRT-system, säger Anna Grönlund, branschchef och vVd på Sveriges Bussföretag.

– För att få en hög andel kollektivresande där Stockholm växer är det viktigt att vi inte fastnar i dagens siffror, utan ser till potentialen framöver. Fullskalig BRT på Tvärförbindelse Södertörn är en viktig del av vårt koncept Stockholmsbågen, som kommer ge folk långsiktig möjlighet att bo och jobba i hela regionen utan att behöva bilpendla, säger Fredrik Bergström, affärsområdeschef på WSP Analys & Strategi.

– För lika mycket pengar som Spårväg syd beräknas kosta kan man få ett BRT-system som knyter samman flera av Stockholms regionala centra via Södertörnsleden och Förbifart Stockholm. Det är faktiskt regionens stora chans att få fler som vill åka kollektivt på tvären, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Läs rapporten Möjligheter med BRT på Södertörnsleden. En ny rapport som utarbetats på uppdrag av BIL Sweden och Sveriges Bussföretag.

Läs även Buss, BRT och spårväg , en WSP-rapport om kostnader för olika trafikslag från 2011.

För vidare information, kontakta
Anna Grönlund, branschchef och vVD på Sveriges Bussföretag
anna.gronlund@transportforetagen.se 070-612 71 74

Bertil Moldén, VD på BilSweden
bertil.molden@bilsweden.se 070-638 65 31

Ny bok från BRT Centre of Excellence

En mångfald aspekter av implementering, stadsutvecklingsfrågor och bussystemens kvaliteter avhandlas i en ny bok från BRT Centre of Excellence. Boken heter ”Restructuring Public Transport through Bus Rapid Transit” och finns att köpa via Chicago University Press (US) eller Policy Press (UK).

Ett reportage om boken finns också på bloggen The City Fix som produceras av  WRI (World Resource Institute).

Restruct PT thr BRT

Ny rapport om BRT i Stockholmsregionen!

Transportforskaren Per Kågeson (tidigare Centre for Transport studies, KTH) har analyserat förutsättningarna för Bus Rapid Transit i Stockholmsområdet och kommit fram till förslag på tre nya linjer som han kallar: Södra Tvärbanan, Barkarbylinjen och Stockholmsbågen. För totalt cirka 3,5-4 miljarder kronor skulle ge 55 kilometer bussbana, många miljoner resor per år och stora restidsvinster i regionen. Linjerna, varav två skulle trafikera Förbifart Stockholm, skulle knyta ihop söderort med norr- och västerort med snabb och bekväm kollektivtrafik. Klicka för att läsa fulltextrapporten BRT i Stockholmsregionen och den sammanfattande broschyren BRT i Stockholm . 

älvsjö

Guidelines för BRT i engelsk översättning

X2AB har i ett pressmeddelande meddelat att de slås ihop med Samtrafiken. Ett av de sista projekten under X2AB-flagg har varit att översätta sina Guidelines för BRT till engelska. Syftet med en översättning är att svenska aktörer ska kunna visa internationella gäster och kollegor på det arbete som nu pågår här. Här kan du läsa den engelska respektive svenska versionen:

– Guidelines for BRT (Eng)

– Guidelines för BRT (Sve)

broschyr

Nya Guidelines för BRT i Sverige

200px_GuidelinesKollektivtrafikbranschens samverkansbolag X2AB har under ett drygt års tid arbetat med riktlinjer för hur BRT-lösningar i Sverige bör se ut. Rekommendationerna är framtagna genom ett brett projekt som har involverat trafikföretag, trafikkonsulter, fordonsindustri, universitet och ansvariga myndigheter. Projektledare har varit Stenerik Ringqvist, RTM konsult, som har lång svensk och internationell erfarenhet från olika befattningar på kollektivtrafikområdet.

Guidelines i broschyrformat!

Läs hela rapporten här!

 

Utred även BRT i Stockholm!

När framtiden för stombusslinje 4 i Stockholm ska utredas har inte ett BRT-alternativ funnits med, utan uppdraget har bara gällt att titta på en spårvägslösning. En ny rapport från WSP, som har finansierats av BIL Sweden och Sveriges Bussföretag, visar att framkomligheten, medelhastigheten och turtätheten är de viktigaste faktorerna för att höja kapaciteten på linjen.

Med en BRT-lösning borde detta gå att åstadkomma snabbare och till betydligt lägre kostnad. Samma resonemang kan appliceras på samtliga stombusslinjer, som gradvis skulle kunna uppgraderas till BRT-standard för att ge stockholmarna en attraktiv och effektiv kollektivtrafik ovan mark.

Läs rapporten från WSP här.

MB