Kategoriarkiv: Dokumentation

Utred även BRT i Stockholm!

När framtiden för stombusslinje 4 i Stockholm ska utredas har inte ett BRT-alternativ funnits med, utan uppdraget har bara gällt att titta på en spårvägslösning. En ny rapport från WSP, som har finansierats av BIL Sweden och Sveriges Bussföretag, visar att framkomligheten, medelhastigheten och turtätheten är de viktigaste faktorerna för att höja kapaciteten på linjen.

Med en BRT-lösning borde detta gå att åstadkomma snabbare och till betydligt lägre kostnad. Samma resonemang kan appliceras på samtliga stombusslinjer, som gradvis skulle kunna uppgraderas till BRT-standard för att ge stockholmarna en attraktiv och effektiv kollektivtrafik ovan mark.

Läs rapporten från WSP här.

MB

Valuta för varje skattekrona i kollektivtrafiken

– en jämförelse mellan buss och spårväg med fakta för beslutsfattare

Hur vill vi använda skattebetalarnas pengar? För exempelvis 455 miljoner kronor får man 17,5 kilometer eller 108 kilometer kollektivtrafik, beroende på om pengarna satsas på spårväg eller ett modernt bussystem.

Klimatpåverkan är dessutom i samma storleksordning eller lägre för buss kontra spårväg. Runt om i Sverige planerar kommuner för spårvagn/spårvägar för tiotals miljarder kronor. Målet för dessa kommuner borde istället vara; Så mycket och bra kollektivtrafik som möjligt för pengarna

Valuta för varje skattekrona i kollektivtrafiken