Kategoriarkiv: Nyheter

Speciel Session om ”BRT i de største danske byområder”

Abstrakt
Danmark oplever som størstedelen af resten af verden stigende urbanisering. Flere og flere borgere søger mod de større byer, og alene i Hovedstadsområdet forventes der op til 120.000 flere borgere frem mod 2030, mens der i Aarhus Kommune forventes en befolkningsvækst på ca. 90.000 frem mod 2050, svarende til en vækst på ca. 30 %. I Aalborg Kommune forventer man en befolkningsvækst på ca. 10.000 frem mod 2030.

Läs hela artikeln

Källa: plusbus.dk, hämtad 2020-06-03 från

Tag et kig ind i fremtiden og oplev Plusbus i Virtual Reality

Uppdaterad: BRT växer i Danmark

Af Lasse Repsholt, sektorchef Dansk PersonTransport

Verden over bliver Bus Rapid Transit mere udbredt som svar på byernes udfordringer med trængsel og klimabelastning fra trafikken. Hvordan ser det ud i Danmark?

Tendenser: Øget behov for og potentiale med Bus Rapid Transit

Der er et stigende behov for og ønske om at få Bus Rapid Transit (BRT) indført som et element i den kollektive trafik i Danmark. Denne udvikling er drevet af tre overordnede tendenser:

  • Tendens 1: Urbaniseringen hvor danske bor og arbejdere tættere i og omkring de største danske byer med øget trængsel til følge.
  • Tendens 2: Klimadagsordenen der kræver, at der snart og hurtigt indføres mere hensigtsmæssige og energieffektive måder at transportere os på, end den individuelle biltrafik.
  • Tendens 3: Den teknologiske udvikling mod førerløse teknologier samt alternative drivmidler i køretøjerne; navnlig elektricitet.

Derudover bliver udgiftssiden i den samfundsøkonomiske situation stadig vigtigere. De offentlige organisationer (stat, region og/eller kommune) skal foretage investeringer i kollektive trafiksystemer (f.eks. bus, tog, metro, letbane) samt finansiere dele af den løbende drift, og der er stigende opmærksomhed omkring behovet for en passende prioritering af mål og midler i den kollektive trafik.

Derudover kræver klimadagsordenen løsninger, der hellere kan implementeres før end senere! Også på det område har BRT store fortrin sammenlignet med investeringer i infrastruktur til letbaner og eller metro, der kræver større anlægsinvesteringer og tager længere tid at føre ud i livet.

Läs hela artikeln

Fler resenärer i kollektivtrafiken på landsbygden

I Skåne introduceras ett regionalt superbusskoncept, som ska förbättra tillgängligheten till transporter på landsbygden. Superbusskonceptet innebär åtgärder som förbättrar framkomligheten för bussarna, höjer komforten för resenärerna och säkerställer att busslinjerna samspelar med den långsiktiga bebyggelseplaneringen. Forskare från K2 och Lunds tekniska högskola har följt processen och studerat vilka utmaningar det innebär att genomföra konceptet fullt ut.


Källa: k2centrum.se, hämtad 2020-05-28 från
http://www.k2centrum.se/artikel/fler-resenarer-i-kollektivtrafiken-pa-landsbygden

Bus Rapid Transit systems: a sustainable mobility solution for European Metropolitan Areas?

Källa: Transdev publicerade nyheten på sin webbsida den 3 maj:
Bus Rapid Transit systems: a sustainable mobility solution for European Metropolitan Areas?

At Transdev, we are working on sustainable, zero-emission mobility solutions running on electricity or natural gas. At the same time, we are encouraging the use of soft mode and shared transport.

Train, tramway, bus, bus rapid transit, the transport offers are multiple. But is there a solution more likely to relieve congestion in European capitals and reduce pollution?

Christian Schreyer, CEO of TRANSDEV Northern and Central Europe, gives some answers on metropolitan mobility in this podcast by Geert Kloppenburg, mobility expert. Let’s go to Bogotá, where their BRT has proven its worth!

Geert Kloppenburg interviews Christian Schreyer, CEO of Transdev North and Central Europe, about Bus Rapid Transit

Lightrail or Bus Rapid Transit? Lessons from Bogota Bus Rapid Transit for big European Metropolitan Areas? In this podcast I interview Christian Schreyer, CEO of TRANSDEV North and Central Europe, about his vision on how to keep Metropolitan Area’s…

Listen on Apple Podcasts

“I want to bring car users on public transport” Christian Schreyer, CEO Transdev North and Central Europe

The Bus Rapid Transit in Bogota: a success story

In the 1990s, faced with a strong demographic explosion, the city of Bogotá suffocated, strangled by too much traffic. The bus network was unable to relieve the traffic congestion and it took the inhabitants an average of one and a half hour to reach the central station from the suburbs.

The government then decided to separate bus transport from the rest of the traffic. On these specific roads, large-capacity buses can thus travel very quickly. Residents are quickly won over by this fast mode of transport, which relieves traffic congestion on the roads.

We are proud to see that today our 660 buses have made the city of Bogotá breathable again.

“Whereas it used to take you an hour and a half in 1990 to come from the suburbs, today it only takes you 15 minutes to reach the city centre.” Christian Schreyer, CEO Transdev North and Central Europe.

Save the date – Upplev ett av Europas mest avancerade BRT-system

Den 4–6 maj 2020 arrangerar Sveriges Bussföretag en studieresa i samarbete med Transdev till den franska staden Nantes. Nantes är känd för att ha tidigt insett värde i att koppla ihop attraktiv kollektivtrafik med levande stadsmiljöer och hållbar stadsplanering. Som ett led i det arbetet bestämde sig staden år 2006 för att utveckla ett av Frankrikes första BRT-system kallad för Busway.

År 2018 investerade Nantes i 22 nya elektriska ledbussar, e-Busway, och nu utvärderar staden möjligheten att förlänga och utveckla BRT-linjen ytterligare. Vi vill erbjuda dig möjlighet att följa med till Nantes för att uppleva ett av Europas mest avancerade BRT-system.

Resan kommer att ha två huvudteman. Det första handlar om operationen och driften av BRT-systemet, inklusive de nya elbussarna med den supersnabba laddare man använder i Nantes. Det andra temat fokuserar på hur man bygger infrastruktur och val av trafikslag. Under studieresan kommer deltagarna att träffa de ledande aktörerna inom utvecklingen av Nantes BRT-system Busway och testa kollektivtrafikutbudet i staden. En blandning av möten, nätverksmöjligheter och fältstudier. Ett detaljerat program kommer senare.

Mer fakta om Nantes BRT-system Busway

  • BRT-linjen har 15 stationer och är sju kilometer lång
  • Medelhastigheten är 23 kilometer i timmen
  • 42 000 resor sker per dag
  • I anslutning till BRT-linjen finns sex parkeringar och 1 280 parkeringsplatser
  • 92,5 procent av kunderna är nöjda

Datum
4 maj: Avresa från Arlanda tidigt på morgonen. 6 maj: Ankomst till Arlanda på kvällen.

Pris
Resan kostar 11 000 kronor exklusive moms. I priset ingår flyg, ett enkelrum med frukost, middagar den 4 och 5 maj samt luncher 5 och 6 maj.

Anmälan
Mejla till lars.annerberg@transportforetagen.se eller ring +46 8 762 71 57. OBS! Vi förbehåller oss rätten att ställa in resan vid för få deltagare och meddelar det senast en månad innan avresan.

Ladda ned inbjudan som PDF
Save the date – Upplev ett av Europas mest avancerade BRT-system 

BRT i Barkaby

Hur går man från flygfält till en smart, attraktiv och hållbar stad med 40 000 nöjda invånare, som ser det som en självklarhet att välja världens modernaste kollektivtrafik när de ska ta sig någonstans? I Barkarbystaden norr om Stockholm har Nobina, SL och Järfälla kommun arbetat enligt en modell som döpts till Barkarbymodellen.

Den innebär ett tätt samarbete där alla tidigt och kontinuerligt har kunnat bidra med sina kunskaper om resenärernas behov, trafiklösningar, teknik och infrastruktur. I arbetet siktar man på att lansera Stockholmsområdets första BRT-lösning.

Se filmen om Barkarbystaden

Mer elektrisk BRT från Keolis

Keolis har startat BRT-trafik med fullelektriska ledbussar i franska Bayonne. Fler linjer kommer.
Foto: Keolis. Artikeln publicerades av ULO på bussmagasinet.se den 10 september 2019.

Den internationella buss- och tågoperatören Keolis har lanserat en ny, helt elektrisk BRT-linje mellan städerna Biarritz och Bayonne i franska Baskien. Den tolv kilometer långa linjen har 30 stationer och trafikeras med tio fullelektriska ledbussar från Irizar. Restiden mellan de båda städerna är 30 minuter med BRT-linjen. Bussarna laddas på cirka fem minuter vid ändhållplatserna samt på tre – fyra timmar nattetid i depå.

En andra, fullelektrisk BRT-linje ska etableras mellan Bayonne och staden Tarnos nästa år. Satsningen på eldrivna BRT-linjer är en del av en större översyn av linjenätet i regionen som myndigheterna och Keolis räknar med ska ge en resandeökning på 25 procent fram till år 2023.

Senare i år ska en BRT-linje med bränslecellsbussar startas av Keolis i den franska staden Pau. En av de vätgasdrivna ledbussar som ska trafikera linjen visas av tillverkaren Van Hool på Busworld i Bryssel i oktober.

Sedan tidigare trafikerar Keolis en eldriven BRT-linje i Amiens, Frankrike.

Även i Sverige kör Keolis elbussar i stadstrafiken i Karlstad.

Första elektriska BRT-linjen i Frankrike

Sedan den 11 maj kör Keolis 43 elektriska bussar på tre av de fyra nya BRT-linjerna i franska Amiens. De fyra nya linjerna, som fått namnet Nemo, är ryggraden för stadens kollektivtrafik. BRT-satsningen förväntas utgöra mer än 70 procent av den totala trafiken i Amiens samt ge en ökning med 28 procent av passagerarantalet under de närmaste fem åren.

Som ett led i arbetet med att införa nya tjänster som syftar till att skapa en mer hållbar kollektivtrafik har Keolis just lanserat Frankrikes första elektriska BRT-system i Amiens. De 43 elektriska bussarna utgör en del av den flotta på 136 fordon som sedan den 11 maj drivs av Keolis på uppdrag av den lokala transportmyndigheten Amiens Métropole. Bussarna rullar på tre sträckor och trafikerar några av Amiens viktigaste knutpunkter, inklusive stadens centrum, fritidsanläggningar, universitetets sjukhuskomplex och campus samt tågstationer och bostadsområden.

Bussarna, som rymmer upp till 151 passagerare, tillverkas av spanska Irizar. De nya, miljövänliga, tysta och kostnadseffektiva fordonen innebär minskade utsläpp, minskat buller och vibrationer. Förutom förbättrad resenärsupplevelse kommer detta innebära förbättrad livskvaliteten för alla boende i Amiens.

Stundande förändringar
För att uppmuntra invånare från stadsområdet och kringliggande städer och byar att använda den nya mobilitetstjänsten var det gratis att åka med hela nätverkets linjer mellan 11 maj och 16 juni. Med start den 22 juni kommer hela nätverkets linjer att vara gratis på lördagar.

Som en ytterligare förbättring av det nya nätverket kommer ett nytt biljettsystem att införas för att göra resandet lättare, dessutom lanseras ett nytt inkluderande avgiftssystem baserat på resenärernas inkomster.

Keolis har bedrivit kollektivtrafik i Amiens sedan 2012. I slutet av 2017 förnyades kontraktet fram till slutet av april 2024. Keolis får därmed fortsatt förtroende för att tillhandahålla kollektivtrafik för ortens 180 000 boende. Med införandet av BRT-linjen och omstruktureringen av det befintliga bussnätet räknar Keolis och Amiens Métropole med ett ökat passagerarantal på 28 % mellan nu och slutet av kontraktet 2024.

I och med sin roll som leverantör stöder Keolis Amiens Métropole i stadens extremt ambitiösa övergångsmål till en mer hållbar stad. Lanseringen är en viktig milstolpe i Keolis strategi för en hållbar kollektivtrafik. Målet är att fortsatt växa inom hållbara transporter internationellt och att bli den största operatören av elektriska fordon i Frankrike under 2019.

Lär dig mer om Bus Rapid Transit, BRT

K2 erbjuder en tvådagarskurs i Malmö med några av Sveriges främsta BRT-experter som föreläsare. Bus Rapid Transit, BRT, är högeffektiv kollektivtrafik på väg som i Europa har kommit att användas även i de något mindre städerna.

I kursen lär du dig om BRTs historia, vad som utgör ett BRT-system, vad som krävs i den fysiska miljön och hur systemet kan implementeras. Kom och inspireras av goda exempel på BRT-lösningar, lär dig om svenska guidelines för BRT och delta i övningen där vi tittar på hur man kan utforma en linje. Kursen ges av K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i samarbete med Trivector Traffic.

Praktisk information
Plats: I Lund eller Malmö
Tid: 18-19 september
Anmälan: Sista dag för anmälan 18 augusti 2019

Kontakt
Frågor om innehåll och genomförande: Helena Svensson, K2, helena.svensson@tft.lth.se
Frågor om anmälan: Jessica Hansson, 046-222 7327 eller till jessica.hansson@education.lu.se

Läs mer
Ta del av programmet 
Kursbroschyr
Anmälan