Kategoriarkiv: Nyheter

Nytt verktyg visar vad BRT är – och inte är

Den 10 april arrangerades en workshop på K2 om ett nytt bedömningsverktyg för BRT, Bus Rapid Transit. Ingenjörsstudenten Frida Odbacke gör sitt examensarbete på temat och arrangerade workshopen tillsammans med K2-forskarna Joel Hansson och Fredrik Pettersson.

Konceptet BRT går ut på att skapa ett snabbt, attraktivt och statushöjt bussystem för städer eller regioner. Detta gör man genom till exempel prioritering av busstrafiken genom fysiska och tekniska åtgärder, förbättrade fordon och bättre service.

Verktyget kompletterar Guidelines
Tidigare har olika Guidelines för hur BRT kan fungera tagits fram. Tanken med det nya bedömningsverktyget är att klargöra vad BRT är – och inte är. Frida Odbackes examensarbete kommer fungera som underlag för vidare utarbetning av ett bedömningsverktyg. Målet är att verktyget ska bli ett användbart redskap för planerare och beslutsfattare.

– Det har tidigare varit för lätt att kompromissa och ändå kalla det för BRT. Nu vill man använda det mer strikt. Om man inte når upp till kriterierna är det inte BRT. På så sätt vill man undvika att konceptet urvattnas, säger Frida Odbacke.

Viktiga inspel till forskningen
Workshopen arrangerades för att forskargruppen ville få inspel kring bedömningsverktygets kriterier, vilka som ska använda det, vem som ska göra bedömningen och om man bör ha specifika grundkrav:

– Vi är jättenöjda och har fått mycket material att använda för att revidera modellen. Flera har hört av sig och sagt att de tyckte det var väldigt givande. Många är sugna på att använda det och ser en poäng med att ha det när det är klart, säger Frida Odbacke.

Workshopen lockade 25 deltagare från kommuner, regioner, operatörer, akademin, fordonsindustrin och konsultbyråer. Resultatet från studien och workshopen presenteras senare i vår i samband med att Frida Odbacke presenterar sitt examensarbete.

BIL Swedens busseminarium – Mer kollektivtrafik för pengarna

Välkommen till BIL Swedens busseminarium Mer kollektivtrafik för pengarna. Skenande kostnader drabbar kollektivtrafiken vars biljetter redan subventioneras kraftigt. Varför, och hur vänder man detta? Välkommen till detta seminarium med fokus på om hur man får mer passagerarkapacitet, bättre kvalitet och fler avgångar samtidigt som man undviker skenande kostnader i kollektivtrafiken.

Några av frågeställningarna som man kommer diskutera: Vilka visioner har vi för Stockholms framtida kollektivtrafik? Vilka olika kollektivtrafiklösningar finns det? Hur ska vi anpassa dagens trafikplanering till morgondagens teknik respektive behov och hur får vi egentligen mer kollektivtrafik för pengarna?

Medverkar gör:

  • Karl Kottenhoff, professor KTH.
  • Torbjörn Eriksson, författare till rapporten Mer kollektivtrafik för pengarna.
  • Företrädare från fordonsindustrin.
  • Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd och ordförande i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.
  • Talla Alkurdi, oppositionslandstingsråd och 2:e vice ordförande i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

Tid: Tisdagen den 20 mars, 08:30 till 09:45. Frukost serveras från 08:00.
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm.
Sal: Solen.

För anmälan klicka här

Varmt välkommen!

BIL Sweden representerar tillverkare och importörer av personbilar, bussar och lastbilar.

För mer information
Kontakta Victoria Elmgren på victoria.elmgren@bilsweden.se eller 076-392 74 77.

Missade du TransportForum 2018 som bland annat innehöll seminarium med BRT?

Här kan du ta del av presentationer från session 62: 3_8: Framkomlig kollektivtrafik. Bland annat redogjorde Lennart Andersson, Regionchef Trafikverket Region Syd, för projekt kring framkomlighet för bussar och nya superbussar i södra Sverige, ett projekt som en forskargrupp från K2 följer. Lennarts rubrik var ”Så främjar Trafikverket framkomlighet för bussen”.

Läs mer
Ta del av Lennarts presentation

Se världens meste BRT-föreläsare

Enrique Peñalosa är en av de kända föreläsarna på Ted Talks. Hans föreläsning ”Varför bussar är sinnebilden för en fungerande aktiv demokrati (Why buses represents democracy in action)” är en av de populära föreläsningarna på just Ted Talks. Du kan själv se och lyssna på när Enrique Peñalosa beskriver hur progressiv stadsutveckling och förmågan att skapa goda livsmiljöer för stadens invånare hänger ihop med en väl utbyggd kollektivtrafik. Han tar exempel på hur han som borgmästare i Colombias huvudstad Bogotá lett utvecklingen av BRT-nätverket TransMilenio som invigdes år 2000, se Why buses represent democracy in action.

Läs mer
ted.com

enrique penalosa4

Enrique Peñalosa var key note speaker vid den nordiska kollektivtrafikmässan Persontrafik 2014.

Finns spårfaktorn?

I den nyutkomna läroboken ”Kollektivtrafik- utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter” från K2, Statens Vegvesen och Urbanet Analyse, som 2017 gavs ut i sin fjärde upplaga konstaterar författarna att ”Det är viktigt att understryka att spårfaktorn högst sannolikt har samband med hur busskomforten är idag och inte hur den skulle vara om bussarna körde i egna körfält hela vägen, med hög materiell standard och med hög punktlighet. Det är något som kännetecknar de nya BRT-lösningarna”. Läroboken går kapitelvis igenom möjligheter och lösningar för utveckling av kollektivtrafik i svenska och norska städer och ger bland annat exempel på satsningar på BRT och BRT-liknande lösningar som redan etablerats eller som planeras.

språkfaktorn

Sverigeförhandlingen föreslår även BRT-system

Sverigeförhandlingens slutbetänkande ”Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge” (SOU 2017:107) presenterades den 20 december 2017. Förhandlingens arbete har främst handlat om att bygga höghastighetståg och andra typer av spårsatsningar i de tre storstäderna. Utav en satsning på 36,6 miljarder kronor till kollektivtrafiken i de tre stora städerna går endast en mindre del till elbussar och BRT-system (Bus Rapid Transit).

Sverigeförhandlingen föreslår en statlig medfinansiering av tre BRT-linjer i Göteborg, fyra BRT-linjer och 8 elbuss/elmex-linjer i Malmö samt två BRT-linjer i Helsingborg.

Segt för svenska superbussar

I Almedalen diskuterade företrädare för bussbranschen, fordonsindustrin och transportforskningen framtiden för superbussar eller Bus Rapid Transit System, BRT, i Sverige. Jämfört med många andra länder, såväl i Europa som på andra kontinenter, ligger Sverige långt efter. Men med stöd av de nya stadsmiljöavtalen kan det blir ändring.
Läs mer

Allt fler BRT-system runt om i världen

I takt med att världens städer växer ökar kraven på kapacitetsstark, attraktiv och kostnadseffektiv kollektivtrafik. BRT, Bus Rapid Transit Systems eller superbussar, etableras nu i allt fler städer runt om i världen. För 2015 räknade den internationella kollektivtrafikorganisationen UITP till hela 190 BRT-system runt om i världen. Uppgiften finns att läsa i deras tidigare rapport Public Transport Trends 2015. En ny trendrapport har nu publicerats och finns att köpa på UITP:s hemsida.

BRTsystem trend

 

 

 

 

 

 

 

Bild: UITP, Public Transport Trends report 2015

Danmarks första BRT-linje blir Nordens största busslinje

Av Ulo Maasing (Bussmagasinet.se).

Om några dagar, den 23 april, börjar trafiken på Danmarks första BRT-liknande busslinje. Då startar den nya linje 5C, Cityline, i Köpenhamn som också kommer att vara Nordens mest trafikerade busslinje med mer än. 20 miljoner passagerare årligen. Trafiken körs av Arriva med 41 MAN ledbussar som kan ta upp till 147 passagerare och drivs med biogas.

Trafikhuvudmannen Movia räknar med upp till 2200 resenärer i timmen per färdriktning under högtrafik och upp till 75 000 resenärer om dagen.

Linjen ska gå mellan Köpenhamns flygplats Kastrup och Herlev Hospital i nordvästra Köpenhamn.

Cityline är namnet på Movias BRT-koncept och linjen körs delvis i egna körfält och vägar. Själva bussarna, MAN’s Lion’s City GL A40 CNG, är 18,75 meter långa. För att korta hållplatsuppehållen har de inte mindre än fem dörrar som är 1,25 meter breda.

I likhet med Köpenhamns pendeltåg, S-tågen, öppnar påstigande passagerare själv dörrarna med hjälp av en knapp på utsidan. Turtätheten på vardagarna blir 15 bussar i timmen.

– Cityline är det första BRT-liknande konceptet i Danmark som med enkla, effektiva och relativt billiga medel förbättrar restiderna och minskar trängseln. Cityline är skapad att utnyttja vägarna bättre, säger Movias vd Dorthe Nøhr Pedersen.

Citylinelinjen 5C är bneställd och finansierad avde tre kommunerna Herlev, Köpenhamn och Tårnby. Sammanlagt har kommunerna investerat 185 miljoner danska kronor i Cityline.

Movia har också gjort en video om Cityline: