Kategoriarkiv: Nyheter

Bussystem som arenor för ny teknik

Vägtrafiken står inför ett  tekniksprång, när elektrifiering, digitalisering och automatiserad körning introduceras samtidigt. Bussarna är inget undantag och kanske kan de till och med ligga i framkant i vissa avseenden. Kollektivtrafiken lämpas sig väl för att utnyttja fördelarna med den nya tekniken. Självkörande fordon är lättare att introducera i avgränsade transportkorridorer där trafikmiljön kan regleras tydligare. Laddning av elfordon kan optimeras för det antal fordon och körsträckor som är aktuella. Uppkoppling ger stora möjligheter för exempelvis transporteffektivitet, säkerhet och konsumenttjänster.

En stad eller region som beslutar om ett BRT-system idag bör, liksom Karlstad, ta höjd för det teknikskifte som pågår.

Här listas några program och projekt som är aktuella idag och som indikerar möjligheterna med framtidens busstrafik:

EU:s färdplan för uppkopplade fordon från 2019, C-ITS

Fordonsstrategisk forskning och innovation

Drive Sweden, samarbete kring forskning om framtidens mobilitet

Karlstadsstråket, plan för utveckling av BRT i en svensk kontext (film)

ElectriCity, demoprojekt kring framtidens buss i Göteborg

Trådlös bussladdning i Södertälje

Laddning under färd i Mariestad

Laddning under färd i Sandviken

Självkörande buss i Kista, testprojekt mellan Nobina och Ericsson m.fl. 

16382-014-600x400

 

Helsingborg går vidare med BRT-satsning

HelsingborgsExpressen ska köra den längsta sträckan i Sverige för den här typen av fordon, BRT, i stadstrafiken. Bus Rapid Transit (BRT) står för högt utvecklade busstrafiksystem där man tagit vara på många av de lösningar man annars finner i spårtrafik.

– HelsingborgsExpressen får ett eget körfält på flera sträckningar vilket ger kortare restid. Det blir gott om plats ombord och tydlig skyltning både inuti och utanpå. Dessutom ska det gå att stiga ombord på alla dörrar. Vid ljussignaler har HelsingborgsExpressen också prioritet att köra innan bilarna. Resenärerna får bättre framkomlighet jämfört med de som kör bil, säger Jonas Strömstedt, projektledare

Första spadtaget togs i mitten av september. Från sommaren 2019 ska den nya HelsingborgsExpressen susa fram längs Helsingborgs gator.

Nyheten är citerad från Skånetrafikens Facebooksida

BRT lyft för olympiska Rio de Janeiro

Persontransporterna har en viktig del i de olympiska spelen som nu pågår i Rio de Janeiro. Paul van Doninck, volontär bland olympiadens funktionärer och till vardags medarbetare på Jernhusen, fascineras av stadens väl utbyggda tunnelbane- och BRT-system. Han berättar att en resa mellan stadens kärna och förorter som tidigare tog i snitt 2,5 timmar nu tack vare det utbyggda kollektivtrafiksystemet tar 50 minuter.

Läs mer om Rios BRT-system och se bilder publicerade i bussmagasinet.se på http://www.bussmagasinet.se/2016/08/brt-haller-igang-os/

BRT ett led i dagens stadsutveckling

Vid ett seminarium i Almedalen talade bland andra Volvo bussars vd Håkan Agnevall och John Hultén, föreståndare för K2, Centrum för kollektivtrafik i Lund, om BRT-konceptet kopplat till förnyelse av städerna.

DSC00095

Budskapet var tydligt: Bus Rapid Transit bidrar med ett flexibelt och kostnadseffektivt verktyg när svenska städer behöver utvecklas. Budskapet från Volvo var att BRT är utan jämförelse det kollektivtrafiksystem som ger mest för pengarna. Kapaciteten räcker mer än väl för europeiska städer och när det kombineras med elektrifierade fordon blir även effektivitet och miljöegenskaper överlägsna. John Hultén visade upp exemplet från Helsingborg, som nu har fått finansiering via Stadsmiljöavtalen för att förnya flera stadsdelar och knyta ihop dem med effektiv kollektivtrafik i form av Helsingborgsexpressen. Vid seminariet medverkade även Anna Grönlund från Sveriges Bussföretag, Lennart Andersson från Trafikverket och Teres Lindberg, riksdagsledamot (S).

Se Håkan Agnevalls presentation.

Läs mer om Helsingborgsexpressen.

Ny tidning och mycket buss i Almedalen

En ny tidning om elbussar har kommit!
Läs om det senaste i Hamburg, Nantes, Umeå, Eskilstuna med mera.

ebuss

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket buss i Almedalen!
En av alla aktiviteter under Almedalsveckan är ett seminarium om BRT den 4 juli klockan 14.00. Seminariet heter ”Bus Rapid Transit, ett verktyg för stadsutveckling” och medverkar gör bland andra Håkan Agnevall, vd för Volvo Bussar, Teres Lindberg (S), riksdagen och Lennart Andersson, regionchef Trafikverket Syd. Läs mer på Almedalsveckans hemsida.

Se mer om Almedalsveckan hos Transportföretagen och BIL Sweden

Regeringssatsning ger nya superbussar

Regeringens stadsmiljöavtal ger flera positiva satsningar på BRT, populärt kallade superbussar, runt om i Sverige. Ett konkret exempel som beviljats stöd är Helsingborgsexpressen.

Bussatsningen i Helsingborg innebär i korthet: Utveckling av linje 1 i Helsingborg, 12 km (Dalhem – centrum – Råå), 20– 21 stationer, byggstart 2016, trafikstart 2019. Delarna utanför centrum finansieras genom stadsmiljöavtalen (198 Mkr) Delen genom centrum samfinansieras mellan Helsingborgs stad och RTI-medel.

Grunden är ett avtal mellan Helsingborgs stad och Skånetrafiken om genomförande och standard, standarder som vilar på de i kollektivtrafikbranschen framtagna nationella BRT Guidelines. Kontakter för projektet är: John Hultén, K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och Torgny Johansson, Helsingborgs stad.

 Läs mer på Helsingborgs stads hemsida.

DSC_3243

Planera för BRT på Tvärförbindelse Södertörn!

En studie om BRT på Tvärförbindelse Södertörn presenterades idag på seminariet ”Stockholmsbågen” som arrangerades av WSP, Skanska och Scania i samarbete. En ny tvärförbindelse för kollektivtrafiken har studerats i över 20 år med syfte att binda samman tre av länets regionala stadskärnor: Skärholmen, Flemingsberg och Haninge.

Den nya vägen ska knyta samman Nynäsvägen och Förbifart Stockholm, vilket betyder att trafiken även kan fortsätta norrut, med radikalt förkortade restider till bland annat Barkarby, såsom ”Stockholmsbågen” visar. Trafikverket och Trafikförvaltningen har i sina studier skissat på tre olika lösningar för en stombusslinje mellan Flemingsberg och Haninge. Frågan är om stombussar räcker på sikt? Förslagen är nu ute på samråd.

– Bussens framkomlighet behöver prioriteras för att öka effektiviteten inom kollektivtrafiken. Ofta hamnar man i svåra beslut när vägar och gator måste byggas om. Tvärförbindelse Södertörn är ett bra exempel på när man redan i planen bör tänka in ett fullskaligt BRT-system, säger Anna Grönlund, branschchef och vVd på Sveriges Bussföretag.

– För att få en hög andel kollektivresande där Stockholm växer är det viktigt att vi inte fastnar i dagens siffror, utan ser till potentialen framöver. Fullskalig BRT på Tvärförbindelse Södertörn är en viktig del av vårt koncept Stockholmsbågen, som kommer ge folk långsiktig möjlighet att bo och jobba i hela regionen utan att behöva bilpendla, säger Fredrik Bergström, affärsområdeschef på WSP Analys & Strategi.

– För lika mycket pengar som Spårväg syd beräknas kosta kan man få ett BRT-system som knyter samman flera av Stockholms regionala centra via Södertörnsleden och Förbifart Stockholm. Det är faktiskt regionens stora chans att få fler som vill åka kollektivt på tvären, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Läs rapporten Möjligheter med BRT på Södertörnsleden. En ny rapport som utarbetats på uppdrag av BIL Sweden och Sveriges Bussföretag.

Läs även Buss, BRT och spårväg , en WSP-rapport om kostnader för olika trafikslag från 2011.

För vidare information, kontakta
Anna Grönlund, branschchef och vVD på Sveriges Bussföretag
anna.gronlund@transportforetagen.se 070-612 71 74

Bertil Moldén, VD på BilSweden
bertil.molden@bilsweden.se 070-638 65 31

Ny bok från BRT Centre of Excellence

En mångfald aspekter av implementering, stadsutvecklingsfrågor och bussystemens kvaliteter avhandlas i en ny bok från BRT Centre of Excellence. Boken heter ”Restructuring Public Transport through Bus Rapid Transit” och finns att köpa via Chicago University Press (US) eller Policy Press (UK).

Ett reportage om boken finns också på bloggen The City Fix som produceras av  WRI (World Resource Institute).

Restruct PT thr BRT