Vi som driver BRT i Sverige:

BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 99 procent av nybilsförsäljningen i Sverige. För BIL Sweden är bilen en självklar del av det hållbara samhället där klimat, miljö, säkerhet, mobilitet, utveckling och tillväxt står i centrum.

Klicka här för att ta del av nyhetsbrev från BRT i Sverige.

Sveriges Bussföretag 
08-762 71 00
bussinfo@transportforetagen.se
sverigesbussforetag.se

Sveriges Bussföretag är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den yrkesmässiga bussbranschen och representerar såväl busstrafikföretag som bussresearrangörer. Vi är ett förbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv.