Vi som driver BRT i Sverige:

Petter Nilsson

Petter Nilsson
08 – 700 41 07
Petter.Nilsson@bilsweden.se

Jag är utredare på BIL Sweden som företräder de stora busstillverkarna. Två av dem har sin hemvist i Sverige. Jag pratar regelbundet med allihop om deras transportlösningar i andra länder. Trots att vi är ett litet land borde vi kunna se mer av innovativa, moderna bussystem här hemma!

Klicka här för att ta del av nyhetsbrev från BRT i Sverige.

charlotte_erlandsson_l

Charlotte Erlandsson
08 – 762 71 84
charlotte.erlandsson@transportforetagen.se

Jag arbetar på Sveriges Bussföretag, de som dagligen driver kollektivtrafiken i Sverige. Infrastrukturen kan de dock inte bygga själva. Här behövs politiska beslut! När det gäller upphandling av själva trafiken behöver vi hitta modeller som uppmuntrar till innovation och effektiviseringar.