Malmöexpressen

I Malmö gällde det att skapa ett koncept som kunde ge ett smartare och smidigare sätt att komma fram i staden.  Resultatet blev MalmöExpressen, ett BRT-inspirerat bussystem som sväljer flera resenärer med färre bussar och följer devisen ”Tänk spårvagn – kör buss”. En lösning som erbjuder kunderna en enklare, snabbare om mera komfortabel resa.

Välkommen att läsa mera om

 

Malmö växer

Malmostad

Inom kort kommer Malmö att ha över 300 000 invånare, staden växer för varje år och det går snabbt. Det är en ung stad, knappt hälften av invånarna är under 35 år. Det är en internationell stad, här finns 174 olika nationaliteter och bron ger närhet till Danmark och Köpenhamn. Här finns en egen Högskola och Universitet på armlängds avstånd i både Lund och Köpenhamn. Näringslivet är mångfacetterat och består numera av många mindre företag med välrenommerade namn inom till exempel bio- och medicinteknik.

Som en del av Öresundsregionen är Malmö idag en dynamisk stad i ständig utveckling. Det ställer naturligtvis stora krav på planering och stadsutveckling. Inte minst kollektivtrafiken kräver god framförhållning. Allt fler människor pendlar till eller inom Malmö och andelen som väljer att åka kollektivt växer stadigt.

malmocollage

 

Framtidens kollektivtrafik och dagens verklighet

nymalm-flat-M

I utredningen ”Framtiden kollektivtrafik i Malmö” talas om vikten av att kunna binda samman stadens olika områden, att bidra till bättre kontakt mellan stadsdelarna. Utredningen har haft fyra ledord för sitt arbete: tillväxt, jämställdhet, integration och miljö. Med en väl utvecklad kollektivtrafik kan alla fyra förbättras.

Parallellt krävs det också att inte stirra sig blind på framtiden. Dagens kollektivtrafik behöver ständigt utvecklas och det ska ske med siktet inställt på de framtida lösningarna. Investeringar som görs idag ska även fungera i den framtida kollektivtrafiken. Det kan handla om att ge utrymme för hållplatser, bytespunkter eller separata bussfiler i trafiken.

4ord-v2

 

Kapacitetstak

Linje 5 är Skånes största stadstrafiklinje. 2013 gjordes ca 4,6 miljoner resor med linjen och antalet resenärer ökade för varje år. Det var ofta väldigt trångt och med många påstigande hann bussarna ikapp varandra vid hållplatserna och trafiken blev ryckig. Linje 5 hade nått sitt kapacitetstak.

malmo2

MalmöExpressen

Nu gällde det att skapa ett koncept som kunde ge ett smartare och smidigare sätt att komma fram i staden.  Resultatet blev MalmöExpressen, ett BRT-inspirerat bussystem som sväljer flera resenärer med färre bussar och följer devisen ”Tänk spårvagn – kör buss”.  En lösning som erbjuder kunderna en enklare, snabbare om mera komfortabel resa.

Smart, smidig och urban

MalmöExpressen består av 13 gashybridbussar  som är 24 meter långa. De är av märket VanHool och handbyggda i Belgien. Designen är modern och för tankarna till en spårvagn. Gashybrid innebär att bussen drivs av både biogas och el. Elen genereras när bussen bromsar och kan lagras i de uppladdningsbara batterierna.

Malmoexpressen

Inredningen är toppmodern och utformad för att så många som möjligt ska kunna sitta. Biljetterna löser man via biljettmaskinen inne i bussen. Föraren är inte inblandad utan sitter ostörd i en avskild förarhytt

Hållplatserna är upphöjda i förhållande till gatan vilket gör det enkelt att stiga ombord. Bussarna har fyra ingångar och man kan stiga ombord genom samtliga. Allt är utformat för att påstigningen ska vara smidig, då kan bussen lämna hållplatsen snabbare och hålla ett jämt tempo på sin färd genom staden.

Längs sträckan har bussen i många fall en egen bussfil som markerats med röd asfalt. Dessutom ger vissa trafikljus förtur till bussen Det minskar antalet stopp på vägen och gör resan effektiv.

MalmöExpressens linje 5 har en tyst och behaglig gång. Det ger en känsla av kollektivtrafik som är smart, smidig och urban. Tanken är att locka nya och bredare målgrupper till Malmös kollektivtrafik.

Hur går det?

MalmöExpressen invigdes den 1 juni 2014. Vi ringer Björn Wedeby, Affärsutvecklare inom Skånetrafiken och ber honom berätta hur det går.

Bjorn_wedeby2

”Att lansera MalmöExpressen har varit spännande och intressant. Att utveckla kollektivtrafiken är ett nationellt mål. Inom Malmötrafiken Skånetrafiken har vi som mål att dubbla antalet resenärer från 2006 till 2020, från 140 miljoner resenärer till 280 miljoner.

Nära samarbete

För att klara ett sådant mål krävs det att vi kan erbjuda en bra produkt med bra fordon och kortare restider. Det förutsätter att vi får ett nära samarbete med andra aktörer, i MalmöExpressens fall är det Malmö Stad och bussentreprenören Nobina.

logotyper

En utveckling av kollektivtrafiken förutsätter en rad anpassningar i staden där vi kan få egna filer, rakare färdvägar och reducerat antal stopp. För att fordonen ska få god framkomlighet krävs ett nära samarbete mellan alla parter. Det tycker jag att vi har här i Malmö.

Nobina har specialutbildat 80 förare till de 13 bussarna.  Det krävs god träning för att få rätt broms- och kurvteknik till en 24 meter lång buss, dessutom ska bussen komma på rätt plats vid de upphöjda hållplatserna. Intresset var stort bland chaufförerna för att få köra de nya superbussarna.

Intrimning

Teoretiskt kan vi köra sträckan snabbare med de nya bussarna. Linjen startade den 1 juni och intrimningen är inte helt klar ännu. Passagerarna måste också få tid att vänja sig. Även om vi har informerat om möjligheten att stiga ombord genom alla fyra dörrarna tar det tid innan passagerarna slutar köa vid första dörren … Vi lär oss, steg för steg.

Här i Malmö är politikerna positiva till satsningar på infrastrukturen och ger det prioritet. Att det sedan finns olika inriktningar är väl naturligt, det är väl politikernas roll att ha åsikter.

DSC_3243

Sveriges bästa busslinje

Fördelen med vår BRT-inspirerade linje är att det är billigare att komma igång än om vi hade valt att bygga spårväg. Avsikten är att det över tiden ska bli spårvagn här längs linje 5, det har vi tagit höjd för i våra investeringar. Det är också delvis därför som satsningen blivit långt dyrare än den ursprungliga kalkylen, mycket är nu förberett för spårvagnstrafik.

Även om projektet blev dyrare än beräknat är politikerna mycket positiva till MalmöExpressen och kallar det ”Sveriges bästa busslinje stadsbusslinje.” Vi räknar med att satsningen kommer att locka fler resenärer och ge större intäkter. Hela projektet är positivt eftersom det är ett effektivt sätt att uppnå både Skånetrafikens och Malmös mål om ett ökat kollektivt resande. Det bidrar också till att vi närmar oss våra fyra ledord tillväxt, jämställdhet, integration och miljö

Nu har vi invigt linje 5. Jag önskar att linjen ska få mera egen körbana, idag har ca 10 km av 16 en egen körbana. Nu vill vi börja bygga på linje 8, Malmös näst mest trafikerade linje. Det här är framtiden kollektivtrafik”, avslutar en entusiastisk Björn Wedeby.

Läs mer på MalmöExpressens egen kampanjsajt HÄR!

hallplats2

FLER REFERENSER
Hjälp oss gärna att samla goda exempel! Skicka gärna material som Du vill bidra med till vår hemsida.
Se fliken ”Kontakta oss” för kontaktuppgifter.