BRT Internationellt

Danmark

Våren 2023 kommer danskar bosatta på Ålborg, Jylland, att kunna resa med Danmarks första fullskaliga BRT-linje. Linjen som byggs blir tolv kilometer lång och kommer självklart att köras på egna, separerade körfält samt erbjuda resenärer ombordstigning på flera ställen samtidigt. För att effektivisera stoppen på hållplatserna sker biljettköp innan ombordstigning på plattformen. Resan mellan de bägge ändhållplatserna kommer att ta 30 minuter och maxkapacitet blir 200 passagerare. Fler än 50 000 människor kommer att ha mindre än 500 meter till en av hållplatserna.

Till 2030 är tanken att samtliga bussar ska köras emissionsfritt. Ett sjumilakliv för den danska huvudmannen som ämnar gå i täten för den gröna omställningen av transportsektorn i Danmark.

Frankrike

Världens första vätgasdrivna BRT- linje återfinns i Pau, Frankrike. Linjen på sex kilometer kallas Fébus och är en del av ett större befintligt BRT-system. Bussarna kan köra runt 300 kilometer per tank och varje buss tar upp till 125 passagerare. Även i rusningstrafik håller bussarna tidtabellen då 85 procent av linjen körs på separerade körfält och med förtur i korsningar. Trafikbolaget Keolis planerar fler BRT-linjer runt om i Frankrike.

Nantes, Frankrike

BRT-linjen i Nantes invigdes 2006 och är väldigt populär. Staden Nantes var en av de första europeiska städerna att investera i ett avancerat BRT-system och linjen transporterar dagligen 28 000 resenärer. Populäriteten har inneburit att huvudmannen tvingats öka frekvensen på turerna. Under rusningstrafik avgår en buss oftare än var tredje minut.

Brasilien

Curitiba i Brasilien var först i världen med att bygga ett BRT-system redan i slutet av 1970-talet. Systemet har sedan dess byggts ut och består i dag av fem korridorer med separata körfält för bussarna. Efter en ansiktslyftning av linjerna blev de futuristiskt inglasade hållplatserna ett av stadens nya varumärken, men också ett varumärke för kollektivtrafiken världen över.