BRT i Karlstad

Karlstad har en redan framgångsrik kollektivtrafik, faktiskt en av Sveriges mest välrenommerade om vi lyssnar till resenärerna. Här finns redan långt framskridna planer för ett kommande BRT-inspirerat bussystem med kortare restider, högre kapacitet och en modern struktur att bygga vidare staden på.

Välkommen att läsa mera om

 

Solen lyser i Karlstad

solDet var Karl IX som gav Karlstad sina stadsrättigheter.
I deltat från Klarälven vid norra delarna av Vänern kunde handel och hantverk utvecklas. Residensstad, Stiftsstad och numera även Universitetsstad. Industri och kultur utvecklas ständigt. Under perioden 2005-2011 växte befolkningen med över 5%. Och utvecklingen fortsätter.

Idag bor ca 85 000 personer i Karlstad och stadens vision lyder ”Livskvalitet Karlstad 100 000”. Det handlar om att redan nu planera för en större stad som kan erbjuda hög livskvalitet till sina invånare.

Det är i den miljön som Karlstadsbuss agerar. I linje med ambitioner och förutsättningar har man fastställt sin vision till ”I Karlstad är det enkelt att leva utan bil”.

batbild

Båtbussarna i sjöstaden Karlstad drivs av Karlstadsbuss. Rekommenderas!

Karlstadsbuss

Karlstadsbuss har redan idag en positiv utveckling. Resandet ökar och resenärerna värderar bemötande och service högt. Betygen är så goda att man faktisk kan värderas som ett av de länstrafikbolag i landet som har bäst betyg från sina resenärer.

graf

(Klicka på bilden för att göra den större)

Sedan 2005 har resandet ökat
med 65% och till 2020 är siktet
inställt på en fördubbling.

Under de senaste fyra åren har
antalet resor ökat med 33% och
antalet resenärer med 22%.
Det innebär att över 7 000
Karlstadsbor nyligen har
upptäckt kollektivtrafiken som
ett lämpligt alternativ.

busskollage

Servicen ombord på bussarna är god. Här finns bland annat gratis wi-fi, buss-TV, kamerakoll och väl fungerande aircondition. Dessutom är interiören åtgärdad med några, i sammanhanget, ”enklare åtgärder”. Allt för att resan ska upplevas positiv.

Bilresorna i Karlstad minskar stadigt. Bensinpriser och en långsiktig och kontinuerlig utveckling av kollektivtrafiken är två förklaringar. Vi vet att sex av tio Karlstadsbor åker stadsbuss men samtidigt kan vi konstatera att 55% av resorna sker med bil.

Beräkningar som genomförts visar att de privata motoriserade resorna utgör över tre fjärdedelar i jämförelse med kollektivtrafiken som motsvarar knappt en fjärdedel. Det finns fortfarande utrymme att växa, ambitionerna är stora hos Karlstadsbuss.

Uppmärksamhet och påverkan

På Stora Torget i Karlstad träffar vi Robert Sahlberg, Affärsutvecklingsansvarig inom Karlstadsbuss. Robert är hängiven och engagerad i sitt arbete att utveckla kollektivtrafiken i Karlstad. Han strålar ikapp med solen.

Robert berättar att reklam och kommunikation har hög prioritet. ”Vi vill att Karlstadsbuss ska stå för nytänkande. Vi vill vara en uppdaterad och modern aktör i vårt samhälle för att våra tjänster ska upplevas positiva.“

Robert berättar att reklam och kommunikation har hög prioritet. ”Vi vill att Karlstadsbuss ska stå för nytänkande. Vi vill vara en uppdaterad och modern aktör i vårt samhälle för att våra tjänster ska upplevas positiva.“

4-drivkrafter

“Om vi vill skapa en social förändring i vårt samhälle måste vi se till individen och börja där. Allt börjar med individuell förändring. Vi har utvecklat en behovspyramid för det kollektiva resandet i samarbete med Universitetet här i Karlstad. Det är en utmanande tankemodell för oss som arbetar med kollektivtrafik. Genom att se till individens behov kan vi successivt förändra vårt samhälle.

Därför är det viktigt att vår kommunikation väcker positiva känslor, vi vill skapa sympati för Karlstadsbuss. Det måste vara intresseväckande och leda till fortsatta diskussioner bland alla som bor här i vårt område. Då framstår vårt erbjudande som intressant och ett tänkbart alternativ.

Bussarnas design med stora och rena ytor ger dessutom möjligheten att skylta tydliga budskap på bussen. Det ger höga observationsvärden, ”alla ser budskapet”. När det är högsäsong brukar vi ha en stuga på torget där det finns personal som svarar på frågor och säljer biljetter. Det skapar närhet till våra kunder. Vi har också prioriterat att utveckla en god relation med media i vårt område och det fungerar mycket bra. Artiklar och nyheter får gott om utrymme.”

citat

Kampanj för de nya linjerna

Kampanj för de nya linjerna

Framtiden

”Vi har många planer för framtiden för att kontinuerligt utveckla vårt erbjudande och intressera en ständigt växande målgrupp. Redan nu har vi långt gångna planer för intelligenta hållplatser, mobilbiljetter, möjligheter för kortbetalning ombord på bussarna och att förbättra vår webbutik.

Den intelligenta hållplatsen är spännande. Där ska det finnas gratis wi-fi, digital trafikinformation i realtid, digital turistinformation på touchskärmar, laddstationer för mobiltelefoner och en 72-tums digital skärm för reklam och samhällsinformation. Med modern design kommer det att bli världens första intelligenta väderskydd. Hållplatsen är utvecklad av JCDecaux, Frankrike. Vi blir nog först i Sverige med den lösningen“, berättar Robert.

vaderskydd

Karlstadsstråket

”Livskvalitet Karlstad 100 000” är visionen som kommunen antagit. Med nuvarande tillväxt och en portion framtidstro är det inte långt borta. Syftet med visionen är att kunna bygga en stad som erbjuder bra boendemiljöer och kommunikationer.

I samband med att Karlstadsbuss blev en del av stadsbyggnadsnämnden växte också intresset från de lokala politikerna för kollektivtrafiken. Idag är den en självklar del av stadsplaneringen.

I linje med Karlstadsbuss kontinuerliga utveckling väcktes frågan om hur kollektivtrafiken skulle kunna göras ännu mera attraktiv. Konkurrenskraften mot bilen behöver stärkas genom bland annat kortare restider och ökad framkomlighet.

mobilFlera alternativ diskuterades. Till slut beslutade man sig för att ansöka om pengar för att utreda om en BRT-lösning skulle kunna vara aktuell. Forskare och experter knöts till studien och slutsatsen blev att förutsättningarna var gynnsamma för att bygga ett BRT-inspirerat stråk.

Utredningar visar att BRT är samhällsekonomiskt överlägsen spårvägen. Internationellt refererar vi ofta till BRT-lösningar genomförda i världens megastäder men det finns många projekt som motsvarar våra svenska förutsättningar. BRT ger oss möjlighet att fortsätta utveckla kollektivtrafiken med investeringar som är samhällsekonomiskt lönsamma.

Genom att Karlstadstråket kommer att trafikera våra mest pendlarfrekventa områden och det inte kommer att behövas mer än tio bussar för att skapa tät trafik i huvudspåret blir lösningen extra kostnadseffektiv. En samhällsekonomisk kalkyl visar att varje investerad krona kommer att ge 1,66 kronor tillbaka.

Det gamla respektive nya linjenätet

Det gamla respektive nya linjenätet

”Några av fördelarna som vi ser idag är bland annat att vi får en kraftig ökning av kapacitet, komfort och yttäckning, vi knyter samman Karlstads stadsdelar och vi får 25% färre bussar i centrum. Karlstad kan fortsätta växa utan att trafiken i centrum ökar. Det blir i princip ett tunnelbaneliknande trafiksystem och mindre bussar som matar in till stråken.

Spårvagnsliknande fordon med hög kapacitet i stråket/stråken.

Spårvagnsliknande fordon med hög kapacitet i stråket/stråken.

Nu planerar vi för att genomföra vår pilot under 2015-17. Det blir en sträcka genom centrala Karlstad där vi får möjlighet att utvärdera och justera i projektet. Det innebär en tidigareläggning med två till tre år.

Restidskvoterna talar sitt tydliga språk. Kortare restider ökar potentialen för Karlstadsbuss markant. Med BRT-lösningarna kan vår tillväxt fortsätta, vi förväntar oss en radikal förändring av marknadsandelarna i framtiden”, avslutar en segerviss Robert Sahlberg innan han svingar sig upp på den orange bussen för att åka tillbaka till kontoret.

folk

FLER REFERENSER
Hjälp oss gärna att samla goda exempel! Skicka gärna material som Du vill bidra med till vår hemsida.
Se fliken ”Kontakta oss” för kontaktuppgifter.