Svenska exempel på BRT

Malmö

Sveriges första BRT-linje, MalmöExpressen, utvecklades i samarbete med Malmö stad och trafikbolaget Nobina. Trafiken med dubbelledade, 24 meter långa fossilfria bussar mellan Rosengård och Västra Hamnen i Malmö är en populär linje som transporterar 21 500 resenärer igenomsnitt en normal vardag.
MalmöExpressen kör till största delen i egna körfält med trafikljusprioritering och nya, långa hållplatslägen som innebär bättre framkomlighet och färre störningar längs vägen. Det är också Malmös enda linje som har påstigning genom alla dörrar, vilket gör hållplatsuppehåll och restider kortare.

Helsingborg

Från Råå till Dalhem sträcker sig Helsingborgsexpressen- Helsingborgs nya BRT-linje. Bussarna som trafikerar sträckan körs till 100 procent på el. Inredningen präglas av nytänkande med ståbord med hållare till kaffekoppen, hyllor för väskor, samtalssoffa och extra tydligt markerade säten för den som har svårt att ta sig fram.
En viktig skillnad mellan en vanlig stadsbuss och HelsingborgsExpressens bussar är att de senare drivs av elektricitet och kan ladda med hjälp av laddningsanordningar på ändhållplatserna. De är dessutom utformade för på- och avstigning i samtliga dörrar vid de stationsliknande hållplatserna.
HelsingborgsExpressen blev färdig 2019 och finansieras genom stadsmiljöavtal där den statliga medfinansieringen bedömdes uppgå till 50 procent av kostnaderna. Resterande delar av ombyggnationerna bekostades av Helsingborgs stad. Kostnaden för HelsingborgsExpressen exklusive det avskilda projektet Drottninggatan- Järnvägsgatan och kostnaden för själva bussarna beräknas uppgå till 196 miljoner kronor.