Bus Rapid Transit

Bus Rapid Transit, BRT, står för högt utvecklade busstrafiksystem där man tagit vara på många av de lösningar man annars finner i spårtrafik.
BRT går i allmänhet på separerade bussbanor där kurvorna kan doseras och det inte krävs stor sidoförflyttning vid hållplatserna. Detta i kombination med planerade inbromsningar gör att medelhastigheten och åkkomforten blir hög. Samtidigt gör bussens flexibla egenskaper att systemet får en låg störningskänslighet samtidigt med hög trafiksäkerhet för både passagerare och övriga trafikanter.

BRT-system har, till skillnad från vanlig busstrafik, i många fall en unik identitet, som skapats genom genomtänkt design och tydlig profilering av fordon, stationer, biljetter och utformningen i stort som ett slutet system.

Billigast, eller bäst? Varför inte både och! Bus Rapid Transit är en modern, hållbar, kostnadseffektiv och direkt tillgänglig lösning på storstadens ökade transportbehov.

Ett bussystem med prioritet i gatan och signalsystemet ger nästan fem gånger så mycket transportkapacitet för pengarna som spårvagn. Detta enligt en rapport från WSP. Se filmen om framtidens kollektivtrafik för att upptäcka vad vi  menar när vi talar om ”Fördel Buss”!

Scania2