Framtidens
sätt att resa är här

Ett bussystem för effektiv och hållbar kollektivtrafik med täta turer och hög medelhastighet.

Minskat buller

BRT-bussen körs på gummihjul vilket ger en tyst och bekväm resa. Detta minimerar skakningar och oljud som passagerare såväl som förbipasserande annars kan uppleva.

Lägre kostnader

En BRT-linje är en hållbar, prisvärd och långsiktig lösning. Ett färdmedel som står sig väl jämfört med andra kollektivtrafikalternativ!

Full flexibilitet

BRT möjliggör samtrafik med vanliga ledbussar och därmed direktlinjer till många resmål, vilket gagnar fler än de som endast ämnar att resa längs med BRT-linjen. En BRT- buss kan även tillfälligt köras andra rutter än de ordinarie. Exempelvis vid stora evenemang eller vid en olycka.

BRT i verkligheten

BRT-systemen etableras i allt fler städer över världen tack vare sina många fördelar och snabba implementeringstid. Hur kan BRT-lösningarna se ut och vad ska man tänka på när man planerar eller anlägger en BRT-linje? Läs mer om olika städer i Sverige, Europa och resten av världen där du finner BRT-system. Läs också mer om anläggning och om medfinansiering av staten.

BRT Internationellt

BRT är ett populärt system utomlands och återfinns i en rad olika länder. Klicka här för att läsa mer!

Svenska exempel

Det finns redan flera BRT-system och BRT-linjer i Sverige och fler är planerade. Läs mer om dem här.

Att bygga BRT

För den kommun som är intresserade av att investera i ett BRT-system eller en BRT-linje så finns det möjligheter till medfinansiering av staten. För att beviljas medel ur stadsmiljöavtalen behöver fokus ligga på att öka kollektivtrafikens framkomlighet mellan centrala och viktiga knytpunkter.

Ta del av rapporter, dokument och länkar till ett flertal olika internationella sidor om BRT-system.