Kontakt

Mobility Sweden
mobilitysweden@mobilitysweden.se
mobilitysweden.se

Mobility Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. För Mobility Sweden är hållbar mobilitet en självklar del av det hållbara samhället där klimat, miljö, säkerhet, mobilitet, utveckling och tillväxt står i centrum.

Sveriges Bussföretag

bussinfo@transportforetagen.se
sverigesbussforetag.se

Sveriges Bussföretag är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den yrkesmässiga bussbranschen och representerar såväl busstrafikföretag som bussresearrangörer. Vi är ett förbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv.