Kategoriarkiv: Uncategorized

Bussystem som arenor för ny teknik

Vägtrafiken står inför ett  tekniksprång, när elektrifiering, digitalisering och automatiserad körning introduceras samtidigt. Bussarna är inget undantag och kanske kan de till och med ligga i framkant i vissa avseenden. Kollektivtrafiken lämpas sig väl för att utnyttja fördelarna med den nya tekniken. Självkörande fordon är lättare att introducera i avgränsade transportkorridorer där trafikmiljön kan regleras tydligare. Laddning av elfordon kan optimeras för det antal fordon och körsträckor som är aktuella. Uppkoppling ger stora möjligheter för exempelvis transporteffektivitet, säkerhet och konsumenttjänster.

En stad eller region som beslutar om ett BRT-system idag bör, liksom Karlstad, ta höjd för det teknikskifte som pågår.

Här listas några program och projekt som är aktuella idag och som indikerar möjligheterna med framtidens busstrafik:

EU:s färdplan för uppkopplade fordon från 2019, C-ITS

Fordonsstrategisk forskning och innovation

Drive Sweden, samarbete kring forskning om framtidens mobilitet

Karlstadsstråket, plan för utveckling av BRT i en svensk kontext (film)

ElectriCity, demoprojekt kring framtidens buss i Göteborg

Trådlös bussladdning i Södertälje

Laddning under färd i Mariestad

Laddning under färd i Sandviken

Självkörande buss i Kista, testprojekt mellan Nobina och Ericsson m.fl. 

16382-014-600x400

 

Ny tidning och mycket buss i Almedalen

En ny tidning om elbussar har kommit!
Läs om det senaste i Hamburg, Nantes, Umeå, Eskilstuna med mera.

ebuss

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket buss i Almedalen!
En av alla aktiviteter under Almedalsveckan är ett seminarium om BRT den 4 juli klockan 14.00. Seminariet heter ”Bus Rapid Transit, ett verktyg för stadsutveckling” och medverkar gör bland andra Håkan Agnevall, vd för Volvo Bussar, Teres Lindberg (S), riksdagen och Lennart Andersson, regionchef Trafikverket Syd. Läs mer på Almedalsveckans hemsida.

Se mer om Almedalsveckan hos Transportföretagen och BIL Sweden

BRT-beslut i Aalborg

Byrådet i danska Aalborg tog i december beslut om att etablera en ny BRT-lösning. Satsningen innebär att bussarna kommer köra i egna körfält. Kommunen vill satsa på en BRT-lösning istället för tågtrafik, då en BRT-lösning förväntas få samma funktion som tågtrafiken men till en väsentligt lägre kostnad.

-Jeg er riktigt glad for, at det er lykkedes at samle byrådets partier bag denne nye indsats for at styrke den kollektive trafik. Jag håber meget, at staten vil medviket til at medfinansiere en sådan BRT-buslosning, säger borgmästare Thomas Kastrup-Larsen (s) i en kommentar i danska tidningen Busmagasinet nr 1-2016.

Se Movias informationsfilm om BRT-konceptet, med bilder från franska Metz.

guideline_2

Guidelines för BRT i engelsk översättning

X2AB har i ett pressmeddelande meddelat att de slås ihop med Samtrafiken. Ett av de sista projekten under X2AB-flagg har varit att översätta sina Guidelines för BRT till engelska. Syftet med en översättning är att svenska aktörer ska kunna visa internationella gäster och kollegor på det arbete som nu pågår här. Här kan du läsa den engelska respektive svenska versionen:

– Guidelines for BRT (Eng)

– Guidelines för BRT (Sve)

broschyr

Utred även BRT i Stockholm!

När framtiden för stombusslinje 4 i Stockholm ska utredas har inte ett BRT-alternativ funnits med, utan uppdraget har bara gällt att titta på en spårvägslösning. En ny rapport från WSP, som har finansierats av BIL Sweden och Sveriges Bussföretag, visar att framkomligheten, medelhastigheten och turtätheten är de viktigaste faktorerna för att höja kapaciteten på linjen.

Med en BRT-lösning borde detta gå att åstadkomma snabbare och till betydligt lägre kostnad. Samma resonemang kan appliceras på samtliga stombusslinjer, som gradvis skulle kunna uppgraderas till BRT-standard för att ge stockholmarna en attraktiv och effektiv kollektivtrafik ovan mark.

Läs rapporten från WSP här.

MB

Landstingets 40 miljoner borde räcka till att utreda även BRT

Alliansmajoriteten i Stockholms läns landsting har aviserat en förstudie om spårväg på stomlinje 4, med en prislapp på 4o mkr. Sveriges Bussföretag och BIL Sweden skrev idag ett gemensamt brev till Stockholms läns landsting med en uppmaning att samtidigt utreda ett bussystem. Vinsterna för skattebetalare, resenärer och boende längs linjen skulle kunna vara stora med ett bussalternativ. Läs brevet här

Scania

Scania

Tillåt bussar på 24 meter

Det bör bli tillåtet med ledbussar på upp till 24 meter utan särskilt tillstånd från Transportstyrelsen. Det föreslår den moderata riksdagsledamoten Lotta Finstorp i en riksdagsmotion. Eftersom det runt om i Sverige planeras för bussystem med hög kapacitet, superbussar eller BRT, bör dagens process förenklas. När en stad planerar för ett BRT-system har som regel redan diskussioner förts mellan den regionala kollektivtrafikmyndigheten, länstrafikbolaget och staden. Kanske har även representanter för trafikföretag och fordonstillverkare funnits med i samtalen, fråga är alltså oftast väl beredd.

Visserligen kan Transportstyrelsen efter ansökan bevilja tillstånd för bussar som är längre än 18,75 meter genom att utfärda en särskild föreskrift. Men det är en tidskrävande procedur och handläggningstiden uppgår till närmare ett år enligt uppgifter från Transportstyrelsen själva.

Lotta Finstorps motion pekar därför på behovet av att ändra Trafikförordningen så att längre ledbussar på högst 24 meter, som uppfyller Trafikverkets och Transportstyrelsens övriga föreskrifter, tillåts utan en särskild tillståndsprövning av Transportstyrelsen.