Referenser

Läs mer om BRT

Här nedan finns ett flertal länkar till rapporter, dokument och olika lästips som handlar om BRT-system.  

Rapporter

Här nedan finns ett framtagna rapporter om BRT. 

Bus Rapid Transit i Sverige? – kunskapssammanställning med identifiering av forskningsfrågor – 2009

WSP, Buss, BRT och Spårväg – en jämförelse, 2011

Transportsektorn och klimatpolitiken, Maria Bratt Börjesson

Dokument

Guidelines för attraktiv kollektivtrafiken med fokus på BRT

Fallstudie: BRT i Helsingborg- En fallstudie av hur framkomlighet, trafiksäkerhet och resbeteende förändras med Bus Rapid Transit.

Fallstudie – BRT genom Stockholms innerstad, Jakob Günter

Examensarbete, BRT i Helsingborg – En fallstudie av hur framkomlighet, trafiksäkerhet och resbeteende förändras med Bus Rapid Transit

Examensarbete, På väg mot framtidens kollektivtrafik i Kiruna, Klara Blommegård – 2010

Länkar – lästips

Här nedan följer några länkar om BRT internationellt

IDTP – Internationella definitioner finns bl.a. i Hook & Wright 2007: BRT Planning guide

COST action TU 0603, 2011: Resultat och trender från 35 städer inom EU – Cost.eu

UITP

Danska Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. Slår fast att BRT är mest samhällsekonomiskt lönsamt.

Global BRT Data

Ålborg, Danmark – Ålborgs kommun, plusbus

Ålborg, Danmark – COWI BRT system

Pau, Frankrike – SNCF

Pau, Frankrike – Sustainable Bus 

Curbita, Brasilien . Sustainable Bus

Lästips för BRT i Sverige

25 miljoner till unik BRT-satsning i Järfälla – Nobina

Ansök om bidrag för hållbara stadsmiljöer – Trafikverket

Klimatklivet – Naturvårdsverket

LÄR DIG MER OM FRAMTIDENS SÄTT ATT RESA