Vad är BRT? Bogota som exempel

Ovan ser ni ett BRT-system i Bogota där bussen bland annat har eget körfält.

Bus Rapid Transit (BRT) är en benämning på ett högkvalitativt kollektivtrafiksystem som utvecklades under mitten av 1900-talet och blev känt efter att det framgångsrikt implementerades i staden Curitiba i Brasilien.

I olika länder finns det olika typer av BRT-linjer och likaså finns det olika nivåer av BRT. Alla BRT-linjer är inte utformade på samma sätt men en BRT-linje måste uppfylla flera krav för att få kallas BRT. Några av de egenskaper som beskriver BRT liknar egenskaperna en spårvagn har.

  • Raka tydliga linjesträckningar
  • Full prioritet på egna bussbanor
  • Skyddade busskörfält
  • Bussarna angör stationer snarare än hållplatser med insteg i nivå med bussgolvet
  • Relativt långa stationsavstånd
  • Förvisering med spärrlinjer eller förköp och slumpvis biljettkontroll
  • Medelhastigheter på 20–35 km/h, ungefär som äldre tunnelbana
  • Hög turtäthet
  • Kapacitet upp till ca 35 000 resenärer per riktning och timme

Läs mer:
Fallstudie: BRT i Helsingborg. En fallstudie av hur framkomlighet, trafiksäkerhet och resbeteende förändras med Bus Rapid Transit. J Fredholm, R Sylejmani 2019

Rapport: Bus Rapid Transit i Sverige? – kunskapssammanställning med identifiering av forskningsfrågor P-G ANDERSSON, M GIBRAND, K KOTTENHOFF. KTH.