Studieresa om BRT-system

Vi har åkt på studieresa till Trondheim i Norge där vi på plats fått se och uppleva deras omfattande system för kapacitetsstark kollektivtrafik med buss, Metrobuss.
Vår värd är den regionala huvudmannen AtB och de gav oss också en genomgång av hela projektets start, arbete, framgångar och fallgropar.

Studieresan ägde rum den 9-10 april och vände sig till deltagare från landets regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag, kommuner, regioner, trafikföretag och infrastrukturhållare. 

Under resan fick alla deltagare presentation av projektet som sådant och deras fortsatta planer på att vidareutveckla systemet. Även en orientering kring BRT (Bus Rapid Transit) som koncept presenteras.
K2 kommer visa vad de har kommit fram till inom aktuell forskning i ämnet. 

Program

Dag 1

Introduktion (Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag)
Metrobussen i Trondheim, (Harald Storrönning, Direktør tilbudsutvikling og mobilitet  AtB)
Beslutsprocessen (Representant från fylket)
Om miljöpaketet
Trondheim Provåkning metrosystemet 
Middag

Dag 2

Aktuell forskning (K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik)
Vad efter 2029 med Metrobussen, kollektivtrafiken i Trondheim?  Metrobussens elektrifiering (Harald Störrönning, Direktør tilbudsutvikling og mobilitet  AtB)
Provåkning av Metrobuss, besök på depå med presentation av metrobuss (Representant Vy Buss och Tide Buss)
Presentation av elväg (induktiv laddning)

Resa bokas av deltagaren själv.

Resan arrangeras av K2Mobility Sweden och Sveriges Bussföretag.